Prawo, polityka

Polski Rejestr Statków S.A. informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie aktualizacje poniższych Publikacji Przepisowych oraz niektórych Przepisów PRS.

Polski Rejestr Statków dostosowuje profil Przepisów do zapotrzebowania rynku stoczniowego i żeglugowego. W tym celu, w ostatnim okresie PRS opracował następujące wymagania techniczne zawarte w Publikacjach Przepisowych i Informacyjnych:
105/P Morskie stacjonarne platformy produkcyjne. Przepisy budowy i nadzoru – 2014
106/P Przepisy ekologicznego znaku klasy – Eco Class Rules – 2014
32/I Wytyczne dla programów pilotażowych dotyczących wydłużonego okresu pomiędzy przeglądami na doku (EDD) - styczeń 2015
29/I Wytyczne dotyczące przeglądów okresowych instalacji i urządzeń stosowanych w ochronie przeciwpożarowej na statkach - styczeń 2015
31/I Regulations for Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships - 2012.

Cyklicznie dokonywane zmiany w przepisach i publikacjach PRS wynikają z bieżącego monitoringu zmian przepisów międzynarodowych, takich jak:
konwencja SOLAS, MARPOL i powiązane z nimi kodeksy i wytyczne;
wymagania i zalecenia wynikające z przynależności PRS do Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych IACS;
decyzje Parlamentu Europejskiego dotyczące bezpieczeństwa na morzu i ochrony środowiska morskiego.

Wszystkie wymienione pozycje, a także zbiór Przepisów PRS dostępne są tutaj: Przepisy i wydawnictwa PRS.

Przepisy klasyfikacji i budowy statków morskich (MOR)
Część I - Zasady klasyfikacji - styczeń 2015
Części II - Kadłub - styczeń 2015
Części III - Wyposażenie kadłubowe - styczeń 2015
Części IV - Stateczność i niezatapialność - styczeń 2015
Części V - Ochrona przeciwpożarowa - styczeń 2015
Części VII - Silniki, mechanizmy, kotły i zbiorniki ciśnieniowe - styczeń 2015
Część VIII - Instalacje elektryczne i systemy sterowania - styczeń 2015

Przepisy klasyfikacji i budowy małych statków morskich (MAL)

Części III - Wyposażenie kadłubowe - styczeń 2015

Przepisy klasyfikacji i budowy statków sródlądowych (SRL)

Części IV - Stateczność i wolna burta
Część VII - Urządzenia elektryczne i automatyka - styczeń 2015

Przepisy nadzoru konwencyjnego statków morskich

Części V - Urządzenia nawigacyjne - styczeń 2015
Części IX - Ochrona środowiska - styczeń 2015
Publikacja 32/P Wymagania dotyczące rozmieszczenia i mocowania ładunków na statkach morskich - styczeń 2015
Publikacja 36/P Przeglądy kadłuba zbiornikowców olejowych - styczeń 2015
Publikacja 39/P Przeglądy kadłuba masowców - styczeń 2015
Publikacja 46/P Przeglądy kadłuba chemikaliowców - styczeń 2015
Publikacja 58/P Przeglądy kadłuba zbiornikowców olejowych o podwójnym kadłubie - styczeń 2015
Publikacja 62/P Przeglądy kadłuba drobnicowców - styczeń 2015
Publikacja 64/P Przeglądy kadłuba masowców o podwójnych burtach - styczeń 2015
Publikacja 82/P Przeglądy kadłuba gazowców - styczeń 2015
Publikacja 97/P Transfer of Class and Adding, Maintaining or Withdrawing Double or Dual Class - January 2015
Publikacja 98/P Wytyczne dotyczące wymagań dla okrętowych silników wysokoprężnych wyposażonych w system oczyszczania gazów spalinowych z NOx za pomocą selektywnej redukcji katalitycznej (SCR) - styczeń 2015
Publikacja 103/P Wytyczne dotyczące efektywności energetycznej statków - styczeń 2015 

PRS

Komentarze   

0 PRS
Ciekawe jakie widoki na przyszłość tej szacownej instytucji. Po powrocie do IACS raczej niewiele się zmieniło, zarobki załogi nadal niskie. Mimo wszystko powodzenia życzę!
26 styczeń 2015 : 09:14 Stoczniowiec z Gdyni Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1