Prawo, polityka

Realizacja inwestycji ochrony brzegów morskich w roku bieżącym oraz planowane inwestycje w 2015 r. były głównymi tematami spotkania (22 grudnia 2014 r.) wiceminister infrastruktury i rozwoju Doroty Pyć z kierownictwem urzędu.

Rozmowy dotyczyły również działalności Urzędu Morskiego w Słupsku w roku 2014 i bieżących spraw pracowniczych, które zostały omówione z obecnymi na spotkaniu przedstawicielami związków zawodowych.

Dyrektor Tomasz Bobin przedstawił sprawozdanie z działalności urzędu w 2014 roku.

MIiR

1 1 1 1