Prawo, polityka

Małe i średnie gospodarki, które odpuszczą korytarze transportowe, zostaną zmarginalizowane. Bez solidnej gospodarki morskiej, bez sprawnego połączenia portów ze Śląskiem kolejami nie będzie silnej gospodarki – powiedział wczoraj wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński podczas konferencji „Fracht 2013” w Gdańsku.

– Nie ma dziś ważniejszej rzeczy, jak rozwój polskiej gospodarki i utrzymanie jej tempa wzrostu – mówił wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski i tak samo, jak premier Piechociński podkreślał rolę korytarzy transportowych jako podstawy dla rozwoju gospodarczego kraju.
 
Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska jako istotne działanie wskazał współdziałanie władz centralnych z samorządowymi oraz branżą transportową w celu rozwoju infrastruktury: – Potrzebujemy swoistego pacta conventa między branżą portową, transportową a rządem – przekonywał.
   
Pomorze rozwija swoją gospodarkę dzięki portom. Dzięki temu wzrasta obrót gospodarczy w kraju: – Inwestycje w porcie gdańskim osiągają poziom kilku miliardów złotych – mówił Jerzy Melaniuk, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. – Jednak w każdym łańcuchu logistycznym są tzw. wąskie gardła. Dobrze, że tak samo szybko jak porty rozwija się infrastruktura miejska, na przykład drogowa – dodał.
 
Andrzej Massel, sekretarz stanu i wiceminister transportu wskazał także na znaczną rolę transportu szynowego w zapewnieniu atrakcyjności i konkurencyjności portów polskich. Ten rozwój widać po wzroście ruchu towarów z portów w głąb kraju w ramach transportu intermodalnego: – W Polsce transport intermodalny jest na ścieżce wzrostowej i opiera się tendencjom kryzysowym – zauważył Massel. Wicepremier zapewnił, że ta pozytywna tendencja zachodzi także dzięki nakładom na modernizacje linii kolejowych: – Remontowana magistrala węglowa pozwala na transport towarów nawet 120 km/h. Ta magistrala zarazem staje się również magistralą kontenerową i to nas bardzo cieszy – podkreślił.
 
Minister gospodarki do działań rządu na rzecz rozwoju lądowej dostępności portów i swobody gospodarczej działania samych portów i terminali dodał także wprowadzane zmiany legislacyjne i proceduralne: – Przekonaliśmy ministra finansów do bardziej aktywnego rozliczania VAT-u. Pracujemy nad usprawnieniem kontroli celnych i fitosanitarnych – wymieniał. – Najważniejsze jednak jest odblokowanie systemu transportowego portów polskich. Nie ma dziś racjonalnej gospodarki polskiej bez racjonalnej polityki transportowej, także transportu morskiego. Mamy 6 mld zł do zagospodarowania w tej perspektywie. Planujemy teraz ich rozdysponowanie . Chcemy zbudować listę superpriorytetów, ponad podziałami politycznymi – podsumował.

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter