Porty, logistyka

Odnosząc się do informacji medialnych dot. Andreas spółki z o.o. działającej w granicach portu Szczecin, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA wystosował swoje stanowisko w tej sprawie.

Jak informuje Monika Woźniak-Lewandowska, rzecznik prasowa ZMPSŚ - terminal spółki Andreas spółka z o. o. realizuje usługę obsługi zbóż w transporcie morskim jest obecnie jednym z ośmiu świadczących tego typu usługę w portach Szczecin i Świnoujście. Oprócz spółki Andreas w porcie Szczecin przeładunek zbóż może być wykonywany na pięciu innych terminalach, w tym trzem wyspecjalizowanych, dedykowanych wyłącznie przeładunkom zbóż. Pozostałe dwa to terminale uniwersalne, dysponujące infra- i suprastrukturą pozwalającą na świadczenie tego typu usługi.

W 2023 roku udział procentowy ww. spółki w przeładunkach ogółem zbóż na terenach zarządzanych przez ZMPSiŚ SA wyniósł 10,8 proc.

W przesłanym komunikacie, ZMPSiŚ informuje, że nie posiada wiedzy o ewentualnej likwidacji działalności w zakresie składowania i przeładunku zbóż drogą morską. Informacje od inwestora wskazują na planowany rozwój terminala, który oprócz rozwoju dotychczasowej działalności związanej ze składowaniem i przeładunkiem zbóż, obejmuje rozbudowę zdolności przeładunkowych poprzez rozszerzenie bazy produktowej, automatyzację procesów oraz przystosowanie terminala do najwyższych standardów bezpieczeństwa obsługi przeładunków w transporcie morskim.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA tworząc dogodne warunki rozwoju portów jako najbardziej uniwersalnego kompleksu portowego na południowym Bałtyku, stawia sobie za cel zapewnienie szerokiej, odpowiadającej potrzebom rynkowym, oferty usługowej zarówno w ramach dynamicznie zmieniającej się funkcji transportowej, jak i innych portowych funkcji gospodarczych, w tym dystrybucyjno-logistycznej i przemysłowej. Stąd w ocenie zarządzającego portem, w dywersyfikacji profilu działalności Andreas sp. z o.o. należy upatrywać szansę zwiększenia dotychczasowego potencjału składowo-przeładunkowego terminala tej spółki - informuje rzecznik prasowa.

Źródło: ZMPSŚ
Fot. Sławomir Lewandowski / PortalMorski.pl

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8934 3.972
EUR 4.2481 4.3339
CHF 4.4033 4.4923
GBP 5.0519 5.1539

Newsletter