Porty, logistyka

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. podpisał 8 maja br. umowę o dofinansowanie projektu związanego z budową multimodalnego kolejowego węzła przeładunkowego na Półwyspie Ostrów Grabowski w Porcie Szczecińskim. Dofinansowanie uzyskano w ramach konkursu CEF Transport: Adaptacja sieci TEN-T do podwójnego zastosowania cywilnego i obronnego. 

To kolejny projekt Zarządu Morskich Portów Szczecin i Śwnioujście S.A. dofinansowany w ramach Instrumentu CEF II, który przyczyni się do rozwoju sieci TEN-T jak również do zacieśnienia współpracy portów morskich w ramach korytarzy transportowych Bałtyk – Adriatyk i Morze Północne – Bałtyk. Projekt realizowany będzie w porcie w Szczecinie stanowiącym multimodalny węzeł transportowy korytarzy TEN-T i przyczyni się zarówno do osiągnięcia celów w zakresie transportu i mobilności wojskowej CEF, jak i priorytetów rozwoju sieci TEN-T.

Inwestycja składa się z dwóch elementów: budowy kolejowej stacji przeładunkowej oraz przebudowy rampy ro-ro przy istniejącym nabrzeżu.

Pierwszym elementem projektu jest budowa kolejowej stacji przeładunkowej o powierzchni około 11 000 m2 i nośności 100 kN/m2. Stacja przeładunkowa powstanie na skrzyżowaniu z czterotorową zelektryfikowaną bocznicą kolejową. Nowa infrastruktura umożliwi równoległy przeładunek na dwa pociągi o długości 750 m każdy.

Drugim elementem projektu jest przebudowa istniejącej rampy ro-ro poprzez poszerzenie jej szerokości z 25 m do 32 m. Elementem inwestycji jest również przebudowa płyty nabrzeża wraz z poszerzeniem dostępu do rampy ro-ro umożliwiającej bezpieczne wejście i wyjście z rampy. Oraz relokacja systemu cumowniczego. Zmodernizowana rampa ro-ro umożliwi obsługę dużych statków typu ro-ro o szerokości do 34 m i długości 240 m oraz zanurzeniu do 11 m.

Przyszły multimodalny kolejowy węzeł przeładunkowy wraz z infrastrukturą na potrzeby cywilne i wojskowe zapewni sprawny przeładunek jednostek intermodalnych i sprzętu wojskowego na kolej. Nowa infrastruktura zostanie połączona z istniejącym systemem wewnętrznej kolei portowej oraz wewnętrznymi drogami portowymi połączonymi siecią bazową TEN-T.

Umożliwi również zrównoważony i wydajny transport kolejowy kontenerów dla klientów z UE oraz zaopatrzenie wojskowe dla jednostek NATO w Polsce i krajach sojuszniczych. Ponadto zakłada się także usprawnienie i rozwój kolejowego transportu kontenerowego w relacjach z Ukrainą i Republiką Mołdawii, co jest zgodne z koncepcją Solidarity Lanes.

Rozpoczęcie realizacji projektu zostało zaplanowane na czerwiec 2024 r., natomiast zakończenie zaplanowano na listopad 2026 r. Całkowita wartość projektu wynosi 8,7 mln Euro, natomiast dofinansowywanie wyniesie 4,3 mln Euro.

Źródło: ZMPSiŚ SA

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8818 3.9602
EUR 4.2118 4.2968
CHF 4.2631 4.3493
GBP 4.9342 5.0338

Newsletter