Porty, logistyka

W styczniu Zarząd Morskiego Portu Gdańsk przedstawił podsumowanie dotyczące przeładunków w 2023 roku. Największy polski port przekroczył kolejną barierę przeładunków. Blisko 81 milionów ton, co oznacza, że w porównaniu z rokiem 2022 nastąpił wzrost przeładunków o ponad 12,7 mln t.

Na wynik całościowy gdańskiego portu, największy wpływ miał przeładunek paliw płynnych. W 2023 roku odnotowano przeładunek na poziomie 37,6 mln t. Oznacza to wzrost o ponad 12 ton, czyli o 47 proc. w stosunku do roku 2022 (25,5 mln t).

Najwyższe wzrosty procentowe zanotowały towary agro (wzrost o 60 proc.). Terminale zbożowe w ubiegłym roku pracowały na pełnych obrotach, co miało bezpośredni związek z blokadą portów ukraińskich nad Morzem Czarnym i tranzytem ukraińskiego ziarna m.in. przez polskie porty. W sumie w ciągu roku przeładunki zbóż w Porcie Gdańsk wyniosły prawie 3,1 mln t (rok wcześniej ok. 2 mln t).

Import węgla w gdańskim porcie utrzymał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego. Terminale węglowe obsłużyły 13,3 mln t, w tym w relacji importowej 12,5 mln t. Oznacza to wzrost o 1 proc. w stosunku do 2022 roku.Przeładunki drobnicy sięgnęły podobnego wskaźnika jak w 2022 roku tj. 22,9 mln ton, natomiast w grupie towarów masowych odnotowano niewielki spadek (o 0,9 proc.) – 3,5 mln t. 

Terminale kontenerowe zlokalizowane na terenie Portu Gdańsk zanotowały wzrost o 2,5 proc., co oznacza przeładunki na poziomie blisko 20,5 mln t.

Jak podkreślają władze ZMPG, rekordowe przeładunki oznaczają rekordowe wyniki finansowe. ZMPG S.A. za 2023 rok zanotował zysk netto na poziomie 224,4 mln zł. Dla porównania, w 2021 r. zysk był ponad trzykrotnie niższy (wynosił 65 mln zł).

Swoje rekordy odnotował również w 2023 roku działający na terenie gdańskiego portu Baltic Hub Container Terminal Sp. z o.o. (uruchomiony w 2007 roku pod nazwą DCT Gdańsk). Zlokalizowany w Porcie Północnym jest jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają statki z Dalekiego Wschodu. Terminal obsługuje polski import, eksport, tranzyt oraz tranzyt morski. Dzięki dobremu dostępowi ze strony morza, braku zalodzenia, doskonałym możliwościom operacyjnym jest bardzo dobrze skomunikowany z miejscami docelowymi ładunków, zlokalizowanymi w głębi kraju oraz stanowi naturalną bramę do Europy Środkowej i Wschodniej dla obrotu skonteneryzowanego.

W 2023 roku firma osiągnęła kolejny kamień milowy, przeładowując we wrześniu 20-milionowy kontener. Wynik operacyjny terminala w minionym roku to 2 050 813 TEU. Największa liczba przeładunków podczas jednego zawinięcia to, 13 195 TEU, została odnotowana we wrześniu na statku Marit Maersk.

W minionym roku na bocznicy kolejowej w Baltic Hub obsłużono łącznie ponad 6 700 pociągów. Świadczy to o rosnącej roli transportu kolejowego w działalności portowej. Ruch ciężarówek również był znaczący, osiągając liczbę ponad 580 000. W obszarze transportu morskiego Baltic Hub obsłużył ponad 600 statków, w tym 105 oceanicznych, jednych z największych na świecie.

W obsłudze największych kontenerowców świata pomagają dwa terminale T1 i T2 z dostępem do głębokowodnego nabrzeża o głębokości do 16,5 m o łącznej długości 1,3 km. Pozwala to przyjąć cztery statki jednocześnie. Rocznie terminal obsługuje ponad 600 statków, w tym około 100 zawinięć należy to największych kontenerowców świata. Roczna przepustowość terminali T1 i T2 wynosi obecnie około 3 mln TEU (20-stopych kontenerów), co stawia gdański hub na pozycji lidera w przeładunkach na Morzu Bałtyckim.

Najważniejszą inwestycją 2023 roku była z kolei budowa terminala T3, która rozpoczęła się w październiku 2022 roku. Nowy terminal powstaje w całości na wodzie, a jego zabudowa przylegać będzie do terminala T1. W styczniu 2024 roku całkowite zaawansowanie robót wyniosło 40 procent. Budowa terminala T3 realizowana jest w trakcie codziennego użytkowania terminali T1 i T2 i nie zaburza w żaden sposób harmonogramu pracy Baltic Hub.

Inwestycja pozwoli zwiększyć możliwości przeładunkowe Baltic Hub o 1,5 mln TEU do łącznie 4,5 mln TEU rocznie. W jej rezultacie powstanie nabrzeże głębokowodne o długości 717 m, głębokości 18 m oraz plac o powierzchni ponad 36 ha. Po zakończeniu budowy całkowita powierzchnia operacyjna Baltic Hub wyniesie w sumie 124 ha. 

Dodatkowo, w ramach projektu T3 zakupionych zostanie 8 suwnic nabrzeżowych STS, zdolnych do załadunku i rozładunku największych statków na świecie oraz 28 półautomatycznych suwnic C-ARMG, które będą zdalnie obsługiwane przez operatorów w ergonomicznie zaprojektowanych stanowiskach. Pozwoli to na stworzenie znacznie bardziej bezpiecznego, nowoczesnego i wygodnego środowiska pracy przez cały rok.

Terminal T3, który ma być gotowy do pracy z końcem września 2025 roku będzie charakteryzował się nowatorskimi rozwiązaniami, dzięki którym suwnice bramowe będą obsługiwane zdalnie, co poprawi przede wszystkim bezpieczeństwo pracy, ale wpłynie również pozytywnie na jej ergonomię zwłaszcza podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Po ukończeniu T3, Baltic Hub stanie się jednym z największych terminali kontenerowych w Europie pod względem możliwości przeładunkowych i niezmiennie będzie obsługiwać i wspierać zarówno dynamicznie rozwijającą się polską gospodarkę, jak i rynki Europy Środkowo-Wschodniej oraz krajów bałtyckich.

Port Gdańsk, jak i działający na jego terenie największy terminal kontenerowy na południowym Bałtyku, to ważne miejsce na mapie Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Systematyczny rozwój infrastruktury portowej, pozwala sprostać rosnącym potrzebom przeładunkowym i sprawia, że Port Gdańsk jest najszybciej rozwijającym się portem europejskim ostatniej dekady.

Dynamiczny rozwój gdańskiego portu i sukcesywny wzrost przeładunków obserwowany od kilku lat, w tym roku – z uwagi na sytuację geopolityczną – jeszcze bardziej zauważalny, przekłada się także na rozwój korytarza Bałtyk-Adriatyk i zlokalizowanych w obszarze jego oddziaływania podmiotów gospodarczych.

LEW

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8734 3.9516
EUR 4.2084 4.2934
CHF 4.2625 4.3487
GBP 4.921 5.0204

Newsletter