Porty, logistyka

Dzisiaj, w piątek 28 maja, marszałek Mieczysław Struk, burmistrz Pucka Hanna Pruchniewska i jej zastępca Piotr Ciskowski podpiszą aneks zwiększający wysokość unijnego dofinansowania dla projektu rozbudowy i przebudowy portu w Pucku. Dodatkowe środki to niemal 2,3 mln zł.

Zarząd Województwa Pomorskiego wsparł realizację projektu dodatkowymi środkami unijnymi w odpowiedzi na prośbę miasta, które wskazało m.in. wzrost kosztów realizacji inwestycji w stosunku do wstępnych szacunków przygotowanych na etapie składania wniosku o dofinansowanie.

Dodatkowe środki na realizację projektu "Rozbudowa przebudowa portu w Pucku dla umożliwienia rozwoju jego funkcji rybackich, turystycznych i żeglarskich - ETAP I" to 2,3 mln zł.
Ostatecznie, po udzieleniu przez ZWP dodatkowych środków, całkowita wartość projektu wynosi 32,8 mln zł, a dofinansowaniu unijne - 22,3 mln zł.

Dzięki przebudowie portu zwiększy się pojemność mariny w Pucku, a powstała infrastruktura towarzysząca przyczyni się do zwiększenia standardu serwisu związanego z dostępem do usług portowych.

Część inwestycji objęta unijnym dofinansowaniem obejmować będzie: budowę części Falochronu Północnego dla osłony Basenu Rybackiego przed nadmiernym zafalowaniem, budowę stałego pomostu połączeniowego o długości 180 m wraz z trzema pomostami pływającymi dla jachtów, oraz przygotowaniem nasady zaplecza portu. W efekcie, oprócz już istniejących, powstanie 98 nowych miejsc cumowania dla jachtów.

Środki dofinansowania pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31 grudnia 2022 r.

rel (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego)

Planowany kształt portu w Pucku
Planowany kształt portu w Pucku
Planowany kształt portu w PuckuPlanowany kształt portu w Pucku
+1 porty
O takich pieniądzach zarząd portu w Elblągu może tylko pomarzyć, a przecież potrzeba aż 190 mln złotych, by flagowa inwestycja rządu PiS czyli Kanał Suski była przydatna nie tylko dla wodnej turystyki.
30 maj 2021 : 06:50 Andy | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8818 3.9602
EUR 4.2118 4.2968
CHF 4.2631 4.3493
GBP 4.9342 5.0338

Newsletter