Porty, logistyka

Przewozy ładunków w lipcu spadły o 10,9 proc. rdr, ale wzrosły o 4,5 proc. mdm, a pasażerów spadły o 45,2 proc. rdr. i wzrosły o 10,9 proc. w porównaniu z czerwcem br. - informuje Główny Urząd Statystyczny we wtorek w raporcie "Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w lipcu 2020 r."

Spadek przewozów ładunków w stosunku do notowanych przed rokiem był podobny do obserwowanego w czerwcu br. Mniejszy niż przed miesiącem, ale nadal głęboki, był spadek przewozów pasażerskich - komentuje GUS.

Z wyliczeń GUS wynika, że w mniejszym stopniu niż w czerwcu br. obniżyły się przewozy transportem samochodowym (11,3 proc. wobec 13,9 proc.), natomiast w większym – transportem kolejowym (10,8 proc. wobec 8,4 proc.).

Niższe niż rok wcześniej były przewozy w transporcie morskim (o 12,2 proc.) oraz rurociągowym (o 9,1 proc.), po wzrostach w poprzednim miesiącu (odpowiednio o 11,0 proc. i o 10,7 proc.) - czytamy.

Urząd przypomina, że produkcja sprzedana przemysłu w lipcu 2020 r. niewyrównana sezonowo wzrosła o 3,4 proc. mdm i 1,1 proc. rdr, a wyrównana sezonowo o 6,2 proc. mdm i 0,2 proc. rdr.

Jak czytamy w raporcie, wartość nowych zamówień otrzymanych przez badane przedsiębiorstwa przetwórstwa przemysłowego w lipcu br., po raz pierwszy od lutego br., była nieco większa niż w analogicznym miesiącu ub. roku – o 0,1 proc. (w tym nowe zamówienia na eksport zwiększyły się o 2,5 proc.).

Po czterech miesiącach spadku, znacznie wzrosły w skali roku nowe zamówienia w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 25,2 proc., w tym na eksport o 28,7 proc.). Wzrost nowych zamówień utrzymał się m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 13,4 proc., w tym na eksport o 16,5 proc.) oraz urządzeń elektrycznych (o 11,6 proc., w tym na eksport o 14,3 proc.) - podał GUS.

Znaczny spadek zamówień, po wzroście w czerwcu br., odnotowano m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 52,1 proc., w tym na eksport o 53,5 proc.). Nadal niższe niż przed rokiem były natomiast nowe zamówienia m.in. w produkcji maszyn i urządzeń (o 21,3 proc. na eksport o 27,0 proc.).

GUS zaznacza, że według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto był realnie niższy niż w pierwszym kwartale i przed rokiem, niewyrównany sezonowo obniżył się o 8,2 proc. rdr, a wyrównany sezonowo o 8,9 proc. kdk i 7,9 proc. rdr.

Urząd zwraca uwagę, że niekorzystne oceny koniunktury w sierpniu (choć przeważnie lepsze niż w lipcu br.) utrzymują się wśród przedsiębiorstw w większości badanych sekcji. Najbardziej negatywne pozostają oceny podmiotów działających w zakwaterowaniu i gastronomii (przy czym wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury poprawił się z minus 23 w lipcu br. do minus 19). Spośród obszarów produkcyjno-handlowych najmniej pesymistyczne są wskazania podmiotów w przetwórstwie przemysłowym, wśród których zaobserwowano także największą poprawę ocen ogólnego klimatu koniunktury.

Wielu przedsiębiorców spodziewa się, że negatywne skutki pandemii COVID-19 będą wciąż odczuwalne.

Nadal wiele podmiotów wyraża obawy o przyszłość firmy w przypadku utrzymania aktualnych ograniczeń związanych z COVID-19. Najgorsze odczucia (choć lepsze niż przed miesiącem) utrzymują się w jednostkach zakwaterowania i gastronomii, spośród których zaledwie 26 proc. widzi możliwość przetrwania w takiej sytuacji dłużej niż 6 miesięcy, a 53 proc. zakłada, że nie utrzyma się więcej niż 3 miesiące - czytamy.

Jednocześnie, informuje GUS, wskaźniki ufności konsumenckiej, określające bieżące oraz oczekiwane tendencje konsumpcji indywidualnej, są niższe niż w lipcu br. Pogorszyły się wskazania w większości badanych obszarów, w tym głównie opinie dotyczące obecnej oraz oczekiwanej ogólnej sytuacji ekonomicznej kraju.

Autor: Marcin Musiał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Tagi:

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.3589 4.4469
EUR 4.6016 4.6946
CHF 4.4852 4.5758
GBP 5.4425 5.5525

Newsletter