Porty, logistyka

Poprawę kolejowego dostępu do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu zakładają umowy podpisane przez PKP PLK z firmą Torpol - poinformował w poniedziałek minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Koszt umów to blisko 1,5 mld zł netto.

"Dzisiejsza umowa bezwzględnie wpisuje się w program podwojenia przeładunków w porcie w Szczecinie, stworzenia rozwiązań nowoczesnych, nowych możliwości przeładunkowych. To wszystko zmierza w kierunku zbudowania rozwiązania dla zespołu portów Szczecin-Świnoujście jako portu wiodącego, który będzie obsługiwał cały region Polski Zachodniej. Wychodzimy z uzależnień zachodnich, czyli twierdzenia, że największym polskim portem był port w Hamburgu" - powiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Budowa obejmie stację Szczecin Port Centralny i Świnoujście - infrastrukturę kolejową w zarządzie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i terminal kontenerowy Ostrów Grabowski (teren Portu Szczecin) oraz tory zdawczo-odbiorcze (teren Portu Świnoujście).

Efektem dwóch umów ma być możliwość dojazdu do portów większej liczby pociągów towarowych w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Sprawniej mają też być odprawiane cięższe i dłuższe składy. Projekty są realizowane z dofinansowaniem unijnego instrumentu finansowego CEF "Łącząc Europę". Efektem prac - jak podaje PKP PLK - ma być wzrost potencjału gospodarczego województwa zachodniopomorskiego.

W Szczecinie i Świnoujściu planowane prace obejmują przebudowę ok. 100 km torów, 3 wiadukty i most. Planowana jest też elektryfikacja niektórych torów.

Elżbieta Bielecka

1 1 1 1

Źródło: