Porty, logistyka

Port Gdynia wziął udział w Polskim Dniu Morza zorganizowanym w ramach 8. Konferencji CMDTUR 2018 w Żylinie na Słowacji. Ta międzynarodowa konferencja zorganizowana została przez Uniwersytet w Żylinie, pod patronatem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bratysławie oraz Słowacko-Polskiej Izby Handlowej. Stworzenie i organizacja sekcji „Polskie porty dla podmiotów słowackich” jest kontynuacją organizowanego przez KIGM wraz z Ambasadą RP na Słowacji, Polskiego Dnia Morza w Bratysławie.

Odbiorcami tego wydarzenia były podmioty i osoby związane z branżą TSL terenów Słowacji oraz Republiki Czeskiej. Poruszane tematy skupiały się na poszukiwaniu odpowiednich sposobów dalszego zrównoważonego rozwoju transportu drogowego oraz miejskiego poprzez innowacje, podnoszenie bezpieczeństwa, jak również usuwanie barier i przeszkód administracyjnych oraz infrastrukturalnych. Konferencja ta była również okazją do zacieśnienia współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Żylinie oraz Uniwersytetem Morskim w Gdyni.

Uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z ogólną charakterystyką i działalnością Portu Gdynia, jak również jego dostępnością do rynku Słowacji i Czech. Przedstawiciel portu, Jakub Koczara - kierownik działu marketingu, przybliżył również słuchaczom najważniejsze inwestycje portowe (m.in. przebudowa obrotnicy, budowa Portu Zewnętrznego), które uczynią port zdolnym do obsługi największych statków handlowych wpływających na Morze Bałtyckie. Zalety długoterminowej współpracy z Portem Gdynia, a w szczególności z jego terminalami, podkreślał w swojej prezentacji przedstawiciel Hutchison Ports Gdynia, Pan Dariusz Grzegorkiewicz, Członek Zarządu Dyrektor ds. Handlowych. Przedstawił on m.in. możliwości obsługi ładunków skonteneryzowanych w Gdyni.

Podążanie drogą inwestycji i innowacji doprowadziło już w tym roku do otwarcia pierwszych połączeń oceanicznych z Portem Gdynia. Dalsze inwestycje pozwolą portowi na umocnienie swojej pozycji rynkowej oraz stanie się jednym z większych bałtyckich hub’ów. Port Gdynia jest idealnym oknem na świat dla krajów środkowej i wschodniej Europy, w tym również Słowacji i Republiki Czeskiej. Jako kluczowy element Autostrady Morskiej Gdynia-Karlskrona oraz dzięki szerokiej gamie połączeń ro-ro z krajami skandynawskimi, Port Gdynia jest również domyślnym punktem tranzytowym w komunikacji z północą Europy.

rel (Port Gdynia SA)

1 1 1 1