Porty, logistyka

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk podpisał we wtorek umowę na opracowanie koncepcji Portu Centralnego. Jak powiedział PAP prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Łukasz Greinke, Port Centralny ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia konkurencyjności portu w basenie Morza Bałtyckiego.

Rozpisany w ostatnich dniach grudnia 2017 roku przetarg na koncepcję budowy Portu Centralnego wygrało konsorcjum, na które składa się Projmors Biuro Budownictwa Morskiego oraz Mosty Gdańsk.

Docelowo w ramach Portu Centralnego na ok. 500 ha, ma powstać kilka terminali o zróżnicowanym przeznaczeniu, m.in. masowy, drobnicowy, pasażerski czy terminal dla ładunków ro-ro. Inwestycja zakłada stopniowe powstawanie kolejnych terminali w zależności od potrzeb prywatnych operatorów. Konsorcjum ma opracować koncepcję budowy PC w ciągu 10 miesięcy. Wykonawca przedstawi trzy warianty koncepcji Portu. Każdy musi zawierać mapę oraz część opisową. Dokument będzie zawierał pogłębione analizy dotyczące m.in. popytu na morski transport towarów czy przewozy pasażerskie w skali kraju, kontynentu i całego świata, a także obecnych potoków strumieni towarowo-pasażerskich w Porcie Gdańsk. Budowa Portu Centralnego ma zostać sfinalizowana do końca 2027 roku.

"Ekonomia jest bezwzględna: powstają coraz większe jednostki, które jednorazowo przewożą więcej towaru. Musimy mieć atrakcyjną infrastrukturę głębokowodną, dzięki której Port Gdańsk będzie portem pierwszego wyboru dla wielu rynków" - powiedział PAP Prezes ZMPG Łukasz Greinke. Dodał, że Port Centralny to inwestycja, która sprawi, że dla wielu rynków Port Gdańsk będzie portem pierwszego wyboru.

„Największą trudnością w realizacji inwestycji będą z pewnością ograniczenia środowiskowe” – powiedział PAP Greinke. „Również, z technicznego punktu widzenia, ważna jest analiza dostępu kolejowego i drogowego do tej części nowego portu. Ruch, dostawa i odbiór ładunków muszą być bardzo płynne”.

"Gdy zaczynaliśmy mówić o porcie centralnym, mówiono o gigantomanii, tymczasem Port Gdańsk może być głównym portem dla krajów naszego zaplecza, Europy Środkowo-Wschodniej" - powiedział w rozmowie z PAP wiceprezes ZMPG Marcin Osowski. I dodał: "Prognozy do 2030 roku pokazują, że perspektywy gospodarcze są niezwykle obiecujące, toteż decyzja o budowie Portu Centralnego jest koniecznością ze względu na wzrost przeładunków przewidywany w najbliższych latach".

"To dla nas bardzo ważna chwila. Jesteśmy dumni z tego, że będziemy mieli znaczący wpływ na powstanie najnowocześniejszej infrastruktury portowej w całym basenie Morza Bałtyckiego. Oczywiście jesteśmy świadomi tego, jak odpowiedzialne zadanie wzięliśmy na siebie, jednak konsorcjum składa się ze sztabu doświadczonych profesjonalistów, dlatego o efekt końcowy się nie martwimy" – powiedział podczas konferencji prasowej prezes Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego (firmy, która przewodniczy konsorcjum) Mateusz Samulak.

Port morski Gdańsk leży nad Zatoką Gdańską na Martwej Wiśle. Jest jednym z największych bałtyckich portów – jego powierzchnia obejmuje 3 tys. 248 ha lądu, a łączna długość nabrzeży wynosi 23 tys. 700 m. Północna część portu zdolna jest przyjmować największe statki, jakie pływają po Morzu Bałtyckim. 

Autor: Arkady Saulski

Poniżej wizualizacja planowanej inwestycji

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter