Porty, logistyka

Coraz większe znaczenie w świecie ma innowacyjność i dlatego w ostatnich latach stawia się na rozwój wysokich technologii oraz innowacji, które już obecnie stają się podstawowym czynnikiem konkurencji pomiędzy krajami rozwiniętymi.

Innowacje i nowoczesne technologie to wspólne zagadnienia, które łączą działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego oraz Portu Gdynia i były podstawowym tematem spotkania jakie odbyło się 19 stycznia br. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. Podczas spotkania, którego moderatorem była Beata Szymanowska – pełnomocnik Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA ds. Wdrażania Nowoczesnych Technologii, zaprezentowano m.in. planowane inwestycje w Porcie Gdynia w latach 2018-30 i zagadnienia związane z ochroną środowiska w gdyńskim porcie oraz promocją gospodarczą województwa pomorskiego.

- Port Gdynia, będąc tradycyjnym miejscem zawinięć statków pasażerskich, od lat jest turystyczną bramą Pomorza - podkreślił Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA. – Dlatego też spotkanie z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego jest dla nas bardzo cenne i stanowi przyczynek do zawiązania dalszej owocnej współpracy. Korzyści wynikające z wizyt „pływających hoteli” są ważne nie tylko dla portu czy miasta, ale przede wszystkim dla całego Pomorza. Dlatego, jak tylko możemy, tak mocno zachęcamy armatorów pasażerskich cruiserów do zawijania do naszego portu.

rel (ZMPG-a SA)

1 1 1 1