Porty, logistyka

Pierwszego grudnia br. Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. rozpoczyna realizację projektu pilotażowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (Action no 2016-PL-TM-0268-S).

Projekt o nazwie "Budowa pilotażowej stacji dokującej, jako elementu systemu dystrybucji LNG w oparciu o zbiorniki kontenerowe” będzie realizowany przez najbliższe 3 lata. Jego celem jest zaprojektowanie, budowa i przeprowadzenie badań pilotażowej stacji dokującej LNG.

Głównym zadaniem stacji będzie długoterminowe utrzymywanie bezpiecznych parametrów technicznych intermodalnych, kriogenicznych zbiorników kontenerowych LNG. Umożliwi to dalszą dystrybucję LNG do klientów końcowych, przy wykorzystaniu wszystkich możliwych środków transportu (włączając nie eksploatowany do tej pory w tych celach transport kolejowy, śródlądowy i morski).

Każdy z kontenerów wyposażony będzie w zestaw czujników monitorujących parametry bezpiecznych warunków ciśnieniowo temperaturowych zbiornika. Warunki te wizualizowane będą za pomocą sygnalizatorów świetlnych o określonym dla danego stanu kolorze. "Inteligentna" stacja dokująca przy wykorzystaniu zintegrowanej automatyki będzie w stanie przywrócić optymalne, bezpieczne parametry ciśnieniowo temperaturowe danego zbiornika.

Dodatkową funkcjonalnością stacji będzie możliwość tankowania L-CNG. Konstrukcja oparta będzie o standardową ramę ISO. Umożliwi to transport stacji do dowolnej lokalizacji, w tym portu, co z kolei umożliwi sprawne bunkrowanie jednostek zasilanych LNG. Stacja pilotażowa zlokalizowana będzie w Sławkowie (woj. Śląskie) na terenie Euroterminala kolejowego w sąsiedztwie kluczowych szlaków transportowych korytarza sieci TEN-T.

LNG (Liquified Natural Gas – skroplony gaz ziemny) to schłodzony do około -160°C gaz ziemny. W postaci ciekłej ma on ok. 630 razy mniejszą objętość niż w stanie normalnym, dzięki czemu wzrasta jego „gęstość energetyczna”. Ponadto proces skraplania gazu ziemnego wymaga jego dokładnego oczyszczenia z dwutlenku węgla, wilgoci, związków siarki oraz ciekłych węglowodorów, w wyniku czego składa się on prawie w całości z czystego metanu (ok. 95%). Zastosowanie metanu zmniejsza emisję cząstek stałych i tlenków siarki o blisko 100%, tlenków azotu o 85% i dwutlenku węgla o ok. 25%.

W epoce błyskawicznie kurczących się zasobów ropy naftowej oraz coraz bardziej zanieczyszczonej atmosfery, LNG przestaje być alternatywą i powoli staje się jednym z głównych paliw na świecie. Poza aspektem ekologicznym na korzyść LNG przemawia także aspekt ekonomiczny oraz fakt, że umożliwia on dywersyfikację dostaw, a tym samym zapewnia bezpieczeństwo energetyczne.

Remontowa LNG Systems Sp. z o.o. należy do grupy kapitałowej REMONTOWA Holding. Firma powstała w 1945 roku, a od 2013 roku specjalizuje się w produkcji systemów zasilania LNG. Jest jedną z nielicznych firm na świecie produkujących paliwowe systemy LNG przeznaczone do instalacji na statkach. Produkuje także wymienniki ciepła, kotły parowe i wodne, zbiorniki, chłodnice, podgrzewacze, skraplacze oraz konstrukcje stalowe. Spółka wykonała i dostarczyła kompletny system zasilania LNG m.in. na prom Samso (obecna nazwa Prinsesse Isabella) – pierwszy prom z napędem LNG w Unii Europejskiej.

rel (Remontowa LNG Systems)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9281 4.0075
EUR 4.2235 4.3089
CHF 4.3078 4.3948
GBP 4.9363 5.0361

Newsletter