Porty, logistyka

Urząd Miasta Gdyni i Rada Interesantów Portu Gdynia wydały wspólny komunikat prasowy, dotyczący dalszych wspólnych działań dla jak najszybszego doprowadzenia do budowy Drogi Czerwonej w Gdyni, jako alternatywnej drogi dojazdowej do Portu Gdynia, spełniającej wymogi Korytarza Bałtyk-Adriatyk. Poniżej publikujemy go w całości.

"Droga Czerwona to linia życia dla Portu Gdynia i miasta Gdyni. Jej budowa zadecyduje o dalszym rozwoju portu i poprawie życia mieszkańców miasta. Usunięcie, na obecnym etapie prac, z listy projektów Korytarza Bałtyk-Adriatyk (BAC) budowy Drogi Czerwonej (projekt nr 1167) i współzależnych od niego projektów nr 1149 (przebudowa Estakady Kwiatkowskiego), nr 1150 (realizacja Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta), nr 1168 (dalsza integracja i modernizacja powiązań dróg krajowych i autostrad z portową infrastrukturą drogową) i nr 1227 (rozwój Platformy Multimodalnej „Dolina Logistyczna”) uzasadniane tzw. barierą administracyjną, czyli brakiem promotora projektów (instytucji wdrażającej) napawa władze miejskie Gdyni i Radę Interesantów Portu Gdynia (RIP Gdynia), reprezentującą interesy ponad 30 firm działających w Porcie Gdynia niepokojem i troską. Pogłębia je fakt, iż na razie Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 także nie obejmuje żądnego z projektów drogowych zapewniających parametry „ostatniej mili” w dostępie do portu gdyńskiego. 

Dlatego, podczas spotkania wiceprezydenta Gdyni, pana Marka Stępy i przewodniczącego Rady Interesantów Portu Gdynia, pana Krzysztofa Szymborskiego strony, zdeterminowane do wspólnego działania dla dobra portu i miasta w celu przezwyciężenia tzw. bariery administracyjnej postanowiły:

1. zabiegać wspólnie i jak najszybciej o wyznaczenie przez ministerstwo właściwe dla spraw infrastruktury promotora projektów BAC nr 1167, nr 1149, nr 1150, nr 1168 i nr 1227,

2. uznając najwyższą wagę problemu, współdziałać na rzecz jego pozytywnego rozwiązania poprzez współpracę przy organizowaniu temu służących konferencji i seminariów oraz innych działań lobbystycznych."

rel (Urząd Miasta Gdyni i Rada Interesantów Portu Gdynia)