Porty, logistyka

Rozmowa z Adamem Mellerem - prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA.

- Jakim czynnikom zawdzięczamy najnowsze rekordy przeładunków polskich portów?

- W polskich portach jak w zwierciadle widać stan polskiej gospodarki. Efekt w postaci rekordów przeładunkowych to przede wszystkim dobra kondycja polskiej gospodarki, generującej większe obroty w handlu zagranicznym. Polskie porty są więc beneficjentami dobrej koniunktury na przewozy drogą morską…

- W których grupach ładunków Gdynia notuje największą dynamikę wzrostu przeładunków?

- Rok 2017 w Porcie Gdynia jest czasem rekordów przeładunkowych – w dalszym ciągu wzrasta wolumen ładunków w takich grupach jak drobnica, drewno oraz ropa i przetwory naftowe. Ogółem w okresie od stycznia do czerwca 2017 roku przeładowano w gdyńskim porcie 10,337 mln ton różnorodnych ładunków, odnotowując 7,5 wskaźnik dynamiki przeładunków. Duża różnorodność ładunków trafiających do Portu Gdynia to potwierdzenie w praktyce faktu, że gdyński port jest obecnie jednym z najlepszych nowoczesnych portów uniwersalnych działających na Morzu Bałtyckim.

- Port Gdynia ma bardzo ograniczone lub uniemożliwione przez ekspansywność miasta, możliwości rozwoju w sensie obszarowym. Jakie Pan prezes widzi sposoby rozwiązania tego problemu?

- Konkretnym panaceum na ów problem jest projekt budowy portu zewnętrznego w Gdyni, zaprezentowany podczas spotkania Marka Gróbarczyka, ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA w maju br. Pomysł utworzenia portu zewnętrznego w Porcie Gdynia uzyskał pozytywną opinię ministra Gróbarczyka. Projekt ten to jeden z ważkich elementów rozwoju Portu Gdynia, który umocni rolę portu jako portu uniwersalnego, zdolnego do konkurowania z portami Morza Bałtyckiego. Budowa portu zewnętrznego w Porcie Gdynia jest ze wszech miar bardzo potrzebna - to po prostu wielkie wyzwanie XXI wieku. Będzie to swoisty rozmach inwestycyjny na miarę czasów inżyniera Tadeusza Wendy – twórcy gdyńskiego portu. Powstanie również podstawa do zwiększenia i to kolosalnie portowych możliwości przeładunkowych.

- Kiedy gotowy będzie terminal promowy? Na jakim etapie jest dzisiaj ten projekt?

- Budowa nowego terminalu to przede wszystkim stworzenie możliwości obsługi znacznie większych - wchodzących na rynek żeglugowy - promów pasażerskich o długości do ok. 245  m (obecny terminal  obsługuje promy o długości do ok. 175 m), a zastosowane rozwiązania mają zapewnić uniwersalność obsługi statków. W ramach przedsięwzięcia powstanie również dwupoziomowa rampa, której położenie będzie można dostosować do wysokości promu. Sprawną  obsługę pasażerów zapewni galeria pasażerska z łącznikiem wejściowym - dostosowujące się mechanicznie do różnego umiejscowienia wejścia na statki. Budowa nowego publicznego terminalu promowego to niezbędna inwestycja dla rozwoju Autostrady Morskiej Gdynia - Karlskrona. W ramach całej  inwestycji przebudowana zostanie część Nabrzeża Polskiego oraz Nabrzeża Fińskiego i powstanie nowoczesny budynek pasażerski z pełną infrastrukturą socjalno-biurową, magazyn i place manewrowe z wyprowadzeniem do układu drogowego oraz dostępnością kolejową.

- W jaki sposób projekt ten będzie finansowany?

- Inwestycja jest wpisana do Wykazu Projektów Zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego pod poz. 3.2-7. Dokument ten stanowi załącznik do Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekty znajdujące się w Wykazie mają zagwarantowane środki unijne. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 190 mln zł brutto, to jest 155 mln zł netto. Zarząd Portu stara się o pozyskanie na ten cel dofinansowania unijnego, które szacuje się na ok. 90 mln zł.  Pierwsze konkretne prace rozpoczną się już pod koniec 2017 roku…

- Co z projektami uwzględniającymi ochronę środowiska (system ciągłego monitorowania emisji hałasu, zanieczyszczeń do atmosfery, system monitoringu uciążliwości zapachowej "e-nosy")? Czy jakiekolwiek z wymienionych zostały już wprowadzone? Na czym konkretnie te projekty polegają?

- Port gdyński wiedzie prym wśród polskich portów w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego. Obecnie woda we wszystkich basenach portowych ma II klasę czystości. Dyżurujące 24 godziny na dobę specjalistyczne służby na bieżąco likwidują nawet minimalne zanieczyszczenia. Działania Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. od lat rozwijają się w dwóch kierunkach – ochrony środowiska morskiego i redukcji zanieczyszczeń atmosfery. Zarząd Morskiego Portu Gdynia  w ramach programu Space3ac Intermodal Transportation współpracuje z firma Full Fresh Aer w celu stworzenia na terenie portu systemu monitoringi stałego w zakresie pomiaru stężeń substancji złowonnych, zapylenia i pomiaru natężenia hałasu. Obecnie jesteś przeddzień rozpoczęcia fazy wstępnych pomiarów, w ramach której w wytypowanych miejscach zostaną ustawione kontenery pomiarowe. Pomiary potrwają do końca marca 2018 r. Na ich podstawie zostaną wybrane optymalne miejsca  usytuowania stacji monitoringowych oraz zakres prowadzonych pomiarów.

- W lipcu prowadzono postępowanie na zadanie "Opracowanie studium wykonalności wraz z elementami koncepcji dla zadania inwestycyjnego "Wykorzystanie paliwa LNG w Porcie Gdynia"". Na czym ma polegać inwestycja i w jakim czasie jest szansa na zakończenie jej realizacji?

- Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. rozpoczął przygotowania w temacie obsługi statków napędzanych gazem LNG. Jednym z elementów jest ogłoszenie i wybranie wykonawcy studium wykonalności z elementami koncepcji pod nazwą ""Wykorzystanie paliwa LNG w Porcie Gdynia". Wykonawca w opracowaniu ma za zadanie przeanalizować wszelkie możliwe sposoby obsługi statków w Porcie Gdynia napędzanych gazem LNG. Przedstawiciele Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA czynnie uczestniczą również w spotkaniach na płaszczyźnie Komisji Europejskiej. Celem spotkań jest wypracowanie jednolitych wytycznych obsługi procesu bunkrowania na terenie wszystkich polskich portów morskich. Wytyczne będą mogły być zaimplementowane do krajowych regulacji dotyczących bezpieczeństwa przeładunku w granicy administracyjnej portu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.8734 3.9516
EUR 4.2084 4.2934
CHF 4.2625 4.3487
GBP 4.921 5.0204

Newsletter