Porty, logistyka

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście ogłosił przetarg na opracowanie studium wykonalności dla inwestycji "Przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego". Przedsięwzięcie tym samym rusza z miejsca, a prace budowlane mają zakończyć się z końcem 2019 roku.

Cala inwestycja obejmuje szeroko zakrojony obszar. Studium wykonalności ma obejmować:

- modernizację stanowiska nr 5 w celu uzyskania głębokości technicznej 12 m i dopuszczalnej 13 m,
- przedłużenie stanowiska nr 5, o stanowisko nr 6 tak, aby została utworzona jedna linia cumownicza wraz z wykonaniem umocnienia dna,
- przebudowę rampy stanowiska nr 5 w celu umożliwienia obsługi promów o szerokości do 35 m,
- przebudowę istniejącej i wykonanie nowej niezbędnej infrastruktury technicznej na nabrzeżu i zapleczu,
- likwidację torów kolejowych nr 81, 82, 83,
- modernizację toru kolejowego, budowę dwóch torów przeładunkowych,
- zabudowę nawierzchni torów kolejowych na zapleczu stanowisk nr 4 i 5,
- budowę dwóch placów manewrowo-postojowych z miejscami postojowymi dla naczep,
- zakup i montaż nowego rękawa pasażerskiego,
- budowę estakady łączącej projektowane place składowe z terenem Terminala.

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz studium wykonalności dla opisanego zadania. Na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę zwycięzca przetargu będzie miał 11 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dodatkowo firma, która będzie wykonywać dokument będzie prowadziła nadzór autorski nad inwestycją, która ma rozpocząć się pod koniec sierpnia 2017 roku, a zakończyć z końcem 2019 roku.

ZMPSiŚ przy ocenie ofert będzie kierował się trzema kryteriami. Pierwsze z nich to cena (65%), drugie nadzór autorski (15%), a trzecie to doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (20%). Na propozycje zamawiający czeka do 29 grudnia br.  

1 1 1 1

Źródło: