Porty, logistyka

STRABAG podpisał umowę z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. na rozbudowę intermodalnego terminalu kontenerowego w rejonie Nabrzeża Szczecińskiego. W ramach kontraktu przebudowany zostanie m.in. plac składowania kontenerów, zewnętrzny i wewnętrzny układ komunikacyjny, przedłużone torowisko żurawi portowych oraz powiększona powierzchnia parkingowa. Rozbudowa zwiększy zdolność przeładunkową terminalu i konkurencyjność Portu Gdańsk. Wartość kontraktu STRABAG wynosi blisko 26 mln PLN. Całkowity koszt realizacji projektu opiewa na 44,6 mln PLN. Projekt jest dofinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Port Gdański jest ważnym międzynarodowym węzłem komunikacyjnym. Położony w centralnej części południowego wybrzeża Morza Bałtyckiego łączy kraje skandynawskie z Południowo-Wschodnią Europą na trasie Transeuropejskiego Korytarza Transportowego. Nowa inwestycja zlokalizowana jest w Porcie Wewnętrznym usytuowanym wzdłuż Martwej Wisły i Kanału Portowego, na terenie o powierzchni ponad 37 tysięcy mkw.

Kontrakt STRABAG w formule „Zaprojektuj i zbuduj” obejmuje przygotowanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. Intermodalny terminal kontenerowy zostanie rozbudowany i zmodernizowany. Przebudowany będzie plac składowy kontenerów na powierzchni ok. 2,6 ha po wschodniej stronie ulicy Wielopole wraz z placem składowym dla kontenerów zawierających materiały niebezpieczne na powierzchni ok. 0,12 ha oraz zewnętrzny i wewnętrzny układ komunikacyjny na powierzchni ponad 1 ha, w ramach którego powstanie nowy wjazd na teren terminalu, plac manewrowy i postojowy wraz z parkingiem o powierzchni około 800 m kw. Ponadto zakres prac przewiduje rozbudowę całej infrastruktury sieciowej na terenie terminalu, w tym sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i gazowej.

Do realizacji zadania wykorzystana zostanie specjalistyczna technologia układania betonu ze zbrojeniem rozproszonym stalowym i polipropylenowym wraz z dyblowaniem działek dylatacyjnych. Dzięki jej zastosowaniu uzyskana zostanie duża nośność, niezbędna do składowania kontenerów. Wcześniej teren pod placami składowymi i manewrowymi zostanie wzmocniony formowanymi bezudarowo kolumnami betonowymi, a kolejnym etapem będzie stabilizacja gruntu pod podbudowę betonowej nawierzchni.

- Realizacje związane z rozbudową portów morskich, w tym budownictwo hydro- i geotechniczne stają się coraz ważniejszym obszarem działalności Koncernu STRABAG w Polsce. Obecnie trwa rozbudowa Nabrzeża Bułgarskiego, największego kontraktu realizowanego przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia. W 2013 roku zakończyła się budowa Nabrzeża w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu, a odbudowa i rozbudowa umocnień brzegu morskiego w Kołobrzegu zdobyła tytuł Budowy Roku 2013 – mówi Alfred Watzl, członek zarządu STRABAG Sp. z o.o.

Prace projektowe przy rozbudowie intermodalnego terminala kontenerowego rozpoczną się już w czerwcu 2014 roku, a cała inwestycja zostanie ukończona w grudniu 2015 r.

KONTRAKT W LICZBACH

  • 37 100 m2 - powierzchnia terenu budowy
  • 800 m2 - powierzchnia parkingu
  • 25 700 m2 - powierzchnia przebudowy placu składowego kontenerów, w tym 1.200 m2 powierzchnia placu składowania materiałów niebezpiecznych
  • 10 600 m2 - powierzchnia przebudowy układu komunikacyjnego
  • 680 m - rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej
  • 1350 m - rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
  • 900 m - rozbudowa sieci wodociągowej
  • 120 m - przebudowa sieci gazowej
  • 50 m - rozbudowa torowiska żurawi portowych
1 1 1 1