Porty, logistyka

We wtorek podpisano umowę na realizację prac związanych z poprawą dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu. Projekt polegający na budowie nowego układu drogowego, oświetlenia, odwodnienia i przebudowie kolidującej infrastruktury technicznej zrealizuje Skanska.

Inwestycja o wartości 33,2 mln zł netto wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu dojazdu do portu oraz umożliwi transport na jego teren ładunków o dużych gabarytach. Prace rozpoczynają się w połowie lipca. Ich inwestorem jest Gmina Miasta Kołobrzeg. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano budowę nowego odcinka ulicy o długości blisko 800 m- od ulicy Portowej do Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej. Inwestycja zakłada budowę mostu drogowego nad rzeką Parsętą o długości 104,5 m oraz budowę dwóch estakad o łącznej długości 203 m. – Na zlecenie zamawiającego wykonamy również przebudowę skrzyżowania ulic Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej, budowę murów oporowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz budowę ekranu akustycznego – wyjaśnia Jacek Szuta, menadżer projektu z firmy Skanska. – Realizacja inwestycji przewiduje zmiany w organizacji ruchu, o których będziemy informować na bieżąco. Na tym etapie rozpoczynamy prace przygotowawcze – informuje Jacek Szuta. Prace potrwają do końca przyszłego roku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spójności.

 

1 1 1 1

Źródło: