Porty, logistyka

Zaawansowanie terminalu na skroplony gaz ziemny LNG w Świnoujściu w ostatnich trzech miesiącach tego roku wzrosło o 13,6% – oznacza to, że budowa jest już gotowa niemal w 60%. Wzrostowa tendencja dotyczy także liczby podwykonawców prowadzących roboty budowlane na terenie terminalu. Aktualnie liczba osób pracujących na placu budowy wynosi od 800 do 1000 i jest dwukrotnie wyższa niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Za najbardziej istotne wydarzenia w ostatnich miesiącach na placu budowy należy uznać prace związane z betonowaniem kopuł obu zbiorników LNG. Zakończono betonowanie pierwszej warstwy, obecnie kończy się betonowanie drugiej, finalnej powłoki kopuły na drugim ze zbiorników. W tym samym czasie wewnątrz obu zbiorników prowadzone są prace montażowe i spawalnicze, głównie izolacji gazoszczelnych i termicznych. Równolegle trwają prace budowlane w pozostałych częściach terminalu – montaż konstrukcji stalowych estakad, rurociągów przesyłowych czy prace fundamentowe budynków. W części morskiej terminalu kończy się natomiast montaż stalowej konstrukcji pomostu wokół ramion rozładowczych. Ramiona zostaną dostarczone na platformę rozładunkową pod koniec maja, ich montaż rozpocznie się w kolejnych tygodniach. – Cieszy nas jako inwestora powstającej w Świnoujściu infrastruktury, że konsorcjum z sukcesem odbudowało potencjał realizacyjny. W pierwszym kwartale bieżącego roku prace budowalne wzrosły o ponad 10%. Jest to wynik niespotykany przy tego typu inwestycjach, zwłaszcza, że został osiągnięty w niezwykle trudnych warunkach atmosferycznych. Dzięki działaniom, o które jako inwestor wnioskowaliśmy, w tym m.in. wprowadzeniu pracy zmianowej, wydłużeniu czasu pracy czy przejęciu części podwykonawców bezpośrednio przez konsorcjum, projekt wchodzi w sezon budowalny w dobrej kondycji i mamy nadzieję, że przełoży się to w najbliższych miesiącach na zmniejszenie odchylenia, które powstało w zeszłym roku. Praktyka uczy, że budowa terminali jest zadaniem niezwykle trudnym, zdecydowana większość obiektów jest oddawana do użytku w terminie późniejszym niż początkowo zakładany – mówi Rafał Wardziński, prezes Polskiego LNG. 17 maja postęp prac na terenie terminalu LNG sprawdzał minister skarbu Włodzimierz Karpiński. Minister stwierdził, że jest zadowolony z faktu, iż w ostatnich miesiącach budowa terminalu na skroplony gaz ziemny LNG w Świnoujściu wyraźnie przyspieszyła. Dodał, że świnoujska inwestycja to wzrost znaczenia polskiego know-how, a także powiększenie zasobów infrastrukturalnych państwa o wartą ponad 4 mld zł inwestycję (terminal LNG, falochrony i basen portowy, nabrzeże i gazociąg przesyłowy o łącznej długości ok. 80 km). (...)

1 1 1 1

Źródło: