Porty, logistyka

Falochrony w świnoujskim porcie zmieniły nazwy. Po wybudowaniu nowego blisko trzykilometrowego obiektu dla powstałego portu zewnętrznego i terminalu LNG, dotychczasowe nazwy falochronów nie odpowiadały już stanowi faktycznemu.

Nazwy falochronów zwykle odzwierciedlają ich położenie w porcie (wschodni, zachodni), stąd po dobudowaniu nowego falochronu powstała potrzeba ponownego nazwania falochronów. W piątek, 24 maja, weszło w życie rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z 10 maja 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 597). Akt ten m.in. definiuje obiekty infrastruktury zapewniającej dostęp do nowego portu zewnętrznego w Świnoujściu, wybudowane przez Urząd Morski w Szczecinie. Zgodnie z treścią rozporządzenia od dziś nowy falochron, nazywany do tej pory osłonowym, staje się falochronem wschodnim (długość: 2974,3 m), zaś falochron, nazywany do tej pory wschodnim, staje się falochronem centralnym (długość: 1490 m). Nie zmienia się natomiast nazwa falochronu zachodniego (długość: 500 m), na którego końcu znajduje się znak nawigacyjny, stawa „Młyny”.

1 1 1 1

Źródło: