Porty, logistyka

Optymalizacja dostaw w strefie korytarzy intermodalnych, usprawnienie przewozu towarów, ze szczególnym uwzględnieniem ryb, organizacja transportu na trasie Polska-Skandynawia, dostępna siatka połączeń na Bałtyku oraz wiele innych tematów zostało omówionych podczas Arctic-AdriaticLogistic Conference. 

W środę (22.05.2013) odbyła się Arctic-AdriaticLogistic Conference w Amber Expo, podczas 12. Międzynarodowych Targów Przetwórstwa i Produktów Rybnych  „Polfish”.  Konferencję zorganizował Urząd Miasta Gdyni, a zaproszeni goście reprezentowali głównie branżę transportową oraz portową. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Miasta Gdynia, Zarządu Morskiego Portu Gdynia, Stena Line, Akademii Morskiej w Gdyni oraz SKAT Transport.

- Myślę , że ta konferencja, inaugurująca dyskusję na temat korytarza A2A, zapisze się w historii gospodarczej Pomorza – powiedział Ryszard Toczek, Naczelnik Biura Rozwoju Miasta Gdyni.

Arctic-AdriaticLogistic Conference odbyła się w ramach projektu Bothnian Green LogisticCorridor, który ma wypracować innowacyjną, efektywną oraz racjonalną sieć transportową od Północy Europy, poprzez Centrum, aż do Morza Adriatyckiego. Główne cele projektu to rozbudowa infrastruktury drogowej i portowej ułatwiająca transport ładunków, współpraca i rozwój łańcuchów logistycznych oraz powiązanie ekonomiki korytarzy Północ-Południe z ekonomiką regionów, w celu ich rozwoju.

- Bez kumulatywnych i kompleksowych działań w transporcie i logistyce ryb oraz innych produktów spożywczych, stracimy uzyskaną już pozycję  na rynku - dodał Toczek.

Ważną kwestią omawianą podczas spotkania było przedstawienie wstępnych założeń i wyników raportu pt. Studium przypadku – import ryb z Norwegii do Polski, który przygotowywany jest przez firmę Actia Forum, na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni. Pierwsze badania przedstawiają dane, z których wynika, że Norwegia jest wiodącym importerem ryb do Polski. W 2012 wymiana handlowa Polski z Norwegią ukształtowała się na poziomie ponad 3,5 milionów ton importu towarów z Norwegii, natomiast eksport z Polski do Norwegii wynosił jedyne 0,98 milionów ton. W czołówce towarów importowanych znajdują się kruszywa i nawozy mineralne, ropa i produkty ropopochodne oraz na trzecim miejscu ryby, skorupiaki i mięczaki. Głównymi towarami eksportowymi do Norwegii są węgiel (koks i brykiet),  niemetalowe produkty mineralne oraz produkty metalowe.

Na trasie Polska-Norwegia, 76,5 % towarów transportuje się statkami. Biorąc pod uwagę wymianę handlową ryb i skorupiaków, w 2012 Polska importowała z Norwegii ich aż 397,4 tys. ton, eksportując jedynie 129,8 tys. ton. Według danych Norweskiego Urzędy Statystycznego, Polska jest na 6 miejscu wśród wszystkich krajów do których eksportowane są ryby.

Kolejnym tematem podejmowanym na A2A Logistic Conference była wymiana handlowa i organizacja transportu pomiędzy Szwecją a Polską, o której opowiadał przedstawiciel linii promowych Stena Line. Stena Line jest jedynym przewoźnikiem na trasie  Gdynia - Karlskrona, obsługując takie firmy jak Volvo, IKEA, Oriflame, Skanska, Jula, SAAB, Scania i wiele innych. W 2012 roku na promach Stena Line, przewieziono ponad milion pasażerów, 330 tysięcy samochodów osobowych oraz blisko 400 tysięcy samochodów ciężarowych. Na danej trasie najczęściej transportowanymi towarami są meble, papier, wyroby stalowe, urządzenia AGD, żywność, makulatura itd. Organizacja transportu pomiędzy Polską, a Szwecją skupia się przede wszystkim na konieczności korzystania z przepraw promowych, co wiąże się z pewnymi wymogami m.in. wyposażenia pojazdów w uchwyty promowe wg. IMO oraz rozszerzenie polis ubezpieczeniowych.

Specyfika transportu na tej trasie to również trudne warunki drogowe na Północy Szwecji, sezonowość stawek za przewozy, wzrost opłat za dostęp do infrastruktury drogowej oraz tzw. puste powroty. Henryk Kałużny, Freight Manager przedstawił plany czynnego uczestnictwa Stena Line w rozwoju transportu intermodalnego, jednak najciekawszą informacją była zapowiedź wprowadzenia trzeciego promu na trasę Gdynia - Karlskrona już od 8 lipca 2013 roku.

Podczas konferencji zaprezentowano sieć regularnych połączeń transportowych, które zostały opublikowane w „Baltic Ro-Ro &Ferry Yearbook 2013”. Według danych zawartych w roczniku, w  całym regionie Bałtyckim działa 35 operatorów żeglugowych, obsługujących 104 trasy 178 statkami, wykorzystując 325 tysięcy metrów pasa ładunkowego. 

A2A Logistic Conference oraz cały projekt Bothnian Green LogisticCorridor to bardzo ważne inicjatywy, które mają pokazać dzisiejsze problemy transportu oraz konieczność ich rozwiązania. Rozwój korytarzy transportowych, infrastruktury oraz połączeń logistycznych jest niezbędny dla dalszego rozwoju miast, regionów czy nawet całego państwa. Jednak aby osiągnąć cel, niezbędna jest współpraca.

Na zdjęciach: uczestnicy konferencji A2A Logistic Conference w Amber Expo.
(rel)

 

1 1 1 1