Porty, logistyka

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk ogłosił wczoraj przetarg na dzierżawę terenów pod działalność stoczniową na terenie portu. Przetarg dotyczy wieloletniej dzierżawy nieruchomości gruntowej zabudowanej, zlokalizowanej w Porcie Zewnętrznym przy Nabrzeżu Południowym Basenu Roboczego.

Działka o powierzchni ok. 1,1 ha przeznaczona jest pod działalność produkcyjną i remontową jednostek pływających oraz na składowanie konstrukcji i części jednostek pływających. Czynsz dzierżawny i opłaty zostały określone na minimalnym poziomie 3,20 zł/m2 dla gruntu, 16 zł/m2 dla budynku, znajdującego się na działce oraz 6,60 zł/mb opłaty za korzystanie z Nabrzeża Południowego. Okres dzierżawy powinien zaproponować oferent. Zawarcie umowy dzierżawy na okres powyżej 10 lat wymaga uzyskania przez ZMPG zgody ministra skarbu państwa. Wadium wynosi 100 tys. zł. Otwarcie ofert nastąpić ma 23 kwietnia.

1 1 1 1

Źródło: