Porty, logistyka

Wczoraj, w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, Jerzy Melaniuk, wiceprezes i Ryszard Mazur, prokurent ZMPG SA oraz dyrektor Biura Rozwoju Portu, a także prezes Boris Wenzel wraz z dyrektorem strategicznym i pełnomocnikiem Zarządu DCT Gdańsk SA Adamem Żołnowskim, podpisali porozumienia o rozbudowie potencjału do obsługi kontenerów w gdańskim porcie.

Czytaj także: Styczeń rekordowy w gdańskim terminalu

Umowa Dzierżawy 33 hektarów portowych gruntów, podpisana przez ZMPG SA i DCT Gdańsk SA w styczniu 2004 r. zakładała wybudowanie w przyległym akwenie wodnym pirsu i stworzenie Terminalu Kontenerowego, pozwalającego na przeładunek do 1 miliona TEU rocznie. Trzy lata później, 1 października 2007 r. - podczas oficjalnego otwarcia DCT - konieczność uruchomienia kolejnych inwestycji, zdolnych przejąć znaczniejszą część bałtyckiego rynku kontenerowego, była oczywista.

Przyjęta wówczas przez Zarząd ZMPG SA "Strategia Rozwoju" zarysowała rozbudowę potencjału do obsługi przeładunkowej kontenerów na terenach pomiędzy Pirsem Rudowym, a nowopowstałym Pirsem Kontenerowym DCT. Jednak realizacja planów rozbudowy terminali głębokowodnych w gdańskim porcie stała się możliwa dopiero 30 czerwca 2010 roku - po zamknięciu procedur prawnych i odzyskaniu terenów byłego Europortu.

W styczniu 2011 roku DCT Gdańsk SA oficjalnie poprosiła Zarząd ZMPG SA o rozpoczęcie rozmów. W wyniku wstępnych ustaleń i negocjacji - 16 sierpnia 2011 roku DCT Gdańsk SA zadeklarowała zamiar wydzierżawienia pod dalszą rozbudowę terminalu kontenerowego terenów położonych na zachód od istniejącego terminalu, tj. przewidzianych na te cele w planach strategicznych ZMPG SA.

18 listopada 2011 r. Walne Zgromadzenie ZMPG SA wyraziło zgodę na odstąpienie od procedury przetargowej i oddanie DCT Gdańsk w dzierżawę kolejnego gruntu o pow. ok. 27 hektarów. 1 marca 2012 roku strony podpisały "List Intencyjny" o prowadzeniu negocjacji w celu uzgodnienia tekstu przyszłej "Umowy Dzierżawy". We wrześniu 2012 roku zespoły negocjacyjne parafowały tekst umowy, pozwalający na zawarcie "Umowy Przedwstępnej", której załącznikiem jest uzgodniona i podpisana 11 lutego 2013 roku "Przyrzeczona Umowa Dzierżawy". Wypełniono tym aktem skomplikowane wymogi ustawowe.

- Ufam, że właściciele Deepwater Container Terminal w Gdańsku odbiorą należną satysfakcję za... wszystkie zainwestowane w Gdańsku pieniądze - mówił, dziękując Borisowi Wenzelowi za 5-letnią współpracę Jerzy Melaniuk. - Terminal kontenerowy w tej części Bałtyku musi być rentowny.

Wyniki DCT w Gdańsku szokowały największych sceptyków, analizujących obroty kontenerowe na Bałtyku ostatnich lat. Żaden jednak nie próbuje już dzisiaj kwestionować roli Gdańska, jako "bałtyckiego hubu kontenerowego". Także świadomość wartości towarów, obsłużonych przez terminale kontenerowe portów Gdańska i Gdyni, nie daje marginesu na dywagacje o sensie inwestowania w tę technologię obrotu morskiego w Polsce.

- Ponad 100 miliardów złotych „przeładowywanych" corocznie w Gdańsku - i podobnie w Gdyni - potwierdza ponadlokalną, narodową i europejską wartość naszych portów - i konieczność zapewnienia polskim portom morskim konkurencyjnych warunków rozwoju w Europie Bałtyckiej – podkreśla Janusz Kasprowicz, rzecznik Prasowy ZMPG SA. - Także w warstwie legislacyjnej.

Fot. www.portgdansk.pl 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter