Porty, logistyka

- Przedsiębiorstwa stawiające na przewozy intermodalne, na współpracę północy z południem, mają przed sobą przyszłość - mówi Ryszard Świlski, nowopowołany prezes Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk, członek zarządu województwa pomorskiego.

Wybór prezesa odbył się podczas zeszłotygodniowego, walnego zebrania, zarejestrowanego w maju tego tego roku, Stowarzyszenia, w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Członkowie Stowarzyszenia Polskich Regionów Korytarza Bałtyk-Adriatyk powołali również dwóch członków zarządu: Aleksandrę Banasiak z samorządu śląskiego i Marcina Bugajskiego, reprezentującego samorząd łódzki.

Prezes Świlski powiedział nam, iż stowarzyszenie chce przede wszystkim lobbować na rzecz zwiększenia rangi przewozów intermodalnych i kolejowych w korytarzu.

- Chcemy na przykład dążyć do obniżenia stawek dostępu do infrastruktury kolejowej dla przewoźników działających na osi północ - południe, ale też spowodować lepsze niż obecnie wykorzystanie naszej naturalnej drogi wodnej, jaką jest Wisła - mówi prezes Świlski. - Będziemy starali się przyciągnąć do stowarzyszenia jak najwięcej podmiotów i tym samym zwiększyć siłę naszego rażenia. Mamy poparcie MTBiGM.

Stowarzyszenie chce się skupić na pomocy województwom w zakresie pokonywania barier stawianych przez administrację centralną oraz na ułatwianiu szeroko pojmowanej współpracy między przedsiębiorstwami, dla których korytarz stanowi ważny element rozwoju działalności.

- Sukces obchodzącego właśnie pięciolecie istnienia terminalu DCT, czy inwestycja firmy Goodman, budującej Centrum Logistyczne, pokazuje, iż przedsiębiorstwa stawiające na przewozy intermodalne, na współpracę północy z południem, mają przyszłość - mówi prezes Świlski.

Stowarzyszenie oferuje również pomoc w sprawnym pozyskiwaniu środków finansowych na inwestycje wchodzące w skład korytarza oraz podejmie działania na rzecz zintegrowanego zarządzania ruchem transportowym w korytarzu poprzez tworzenie systemu Inteligentnych Systemów Transportowych. Pomoc w lepszej reprezentacji interesów samorządów wojewódzkich, zlokalizowanych w strefie wpływów korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk, mają zapewniać członkowie Komitetu Wykonawczego, po dwie osoby w każdym z siedmiu należących do stowarzyszenia województw.

- Daję sobie dwa tygodnie na zebranie najważniejszych tematów, którymi będziemy się zajmować. Potem ruszamy, może małymi krokami, ale lepiej działać efektywnie niż efektownie - deklaruje Ryszard Świlski.

Pierwsza inicjatywa współpracy między regionami w obrębie korytarza Bałtyk - Adriatyk pojawiła się 23 czerwca 2010 roku w Gdyni, gdzie marszałkowie województw kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i śląskiego podpisali list intencyjny. Pół roku temu stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Gdańsku.

VI Korytarz Transportowy to jeden z dwóch przebiegających przez Polskę kolejowych szlaków transportowych, istotnych dla Unii Europejskiej. Prowadzi z portów w Gdyni i Gdańsku, przez Tczew, Warszawę, Bydgoszcz, Katowice, Ostrawę, Wiedeń, Triest do Rawenny we Włoszech.

Czesław Romanowski

Fot. www.urzad.pomorskie.eu

0 Pan Ryszard Świlski!
Oto bezapelacyjny, przyszły minister transportu!
18 październik 2012 : 12:52 Guest | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter