Porty, logistyka

Katowicki Uniserv złożył do sądu wniosek o upadłość z możliwością zawarcia układu. Głównym powodem jest nieuregulowanie płatności za prace, które Uniserv realizował na budowie terminalu LNG w Świnoujściu. A jak to widzi spółka Polskie LNG?

Czytaj także: Uniserv wnioskuje o upadłość. Winny kontrakt na terminalu LNG

- Od grudnia 2011 r. wnikliwie monitorowaliśmy spór między Hydrobudową Polska a Uniserv, którego przedmiotem była zapłata należnego Uniserv wynagrodzenia za roboty budowlane i inne usługi (m.in. wynajem sprzętu) wykonane na rzecz Hydrobudowa Polska S.A. w ramach realizacji projektu terminal LNG w Świnoujściu. Mając na względzie dobro Projektu, a także podwykonawców zaangażowanych w jego realizację, spółka Polskie LNG podejmowała liczne działania mające na celu zapewnienie terminowej realizacji płatności Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) na rzecz swoich podwykonawców, a także między podwykonawcami GRI i dalszymi podwykonawcami – czytamy w oświadczeniu Polskiego LNG.

Jak podkreśla firma: działając w ramach obowiązujących przepisów prawa, a zwłaszcza zgodnie z prawem upadłościowym i naprawczym, wykazała się należytą, a nawet ponadstandardową starannością w celu doprowadzenia do pozytywnego rozwiązania sporu pomiędzy spółką Hydrobudowa Polska a Uniserv.

- Ponadto wskazać należy, że skorzystano z przysługujących spółce mechanizmów zabezpieczających w umowie z GRI, Spółka prowadziła także intensywną korespondencję ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz była inicjatorem i aktywnie uczestniczyła w spotkaniach o charakterze mediacyjnym (z Uniserv i Hydrobudowa Polska.) i negocjacyjnym (z GRI) – tłumaczy Polskie LNG

Polskie LNG zapewniło również, że ogłoszenie upadłości układowej przez Uniserv w najmniejszym stopniu nie wpływa na tempo realizowanych obecnie prac, jako że w maju 2012 r. Hydrobudowa Polska odstąpiła od umowy z Uniserv SA, wobec czego od czerwca 2012 r. Uniserv nie realizuje prac w Projekcie Terminal LNG w Świnoujściu.

Dariusz Malinowski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter