Porty, logistyka

Pomimo zróżnicowanej koniunktury w światowych przewozach morskich, w tym roku znacznie zwiększyła się globalna flota handlowa. Jak wynika z danych UNCTAD, na początku 2012 roku liczyła ona 104,3 tys. jednostki (pow. 1000 DWT) o łącznej wadze 1534 mln ton netto (DWT – tj. bez ładunku, paliwa i zapasów). W porównaniu z 2011 r., ich liczba zwiększyła się o 913 jednostek (o 0,9 proc.), a ich tonaż wzrósł o 138,3 mln t (o 9,9 proc.).

Wzrósł także średni tonaż statku – do 14,7 tys. DWT (o 1207 t, czyli o 8,9 proc.). Największy udział pod względem tonażu mają masowce – 622,5 mln t (40,6 proc.) i tankowce – 507,5 mln t (33,1 proc.). O ile udział pierwszych w łącznym tonażu wzrósł (z 38,1 proc. w ub.r.), to tankowców zmalał (34 proc. w ub.r.).

W tym roku zwiększyła się także flota kontenerowców, do 198 mln DWT (o 7,7 proc.), ale ich udział w łącznym tonażu zmalał do 12,9 proc. (w 2011 r. - 13,2 proc.). Zdecydowanie od lat maleje flota drobnicowców, m.in. na rzecz kontenerowców – liczy ona 106,4 mln DWT, rok temu 109 mln.

Zmiany te wynikają nie tylko z bieżącej koniunktury na rynku frachtu, ale i wcześniejszych tendencji. Np. ponieważ w ostatnich latach nie notowano istotnego spadku przewozów węgla, soi i zbóż, wzrosły zamówienia na masowce, które weszły też do eksploatacji. W przypadku kontenerowców, następuje wymiana taboru, po dużym ich złomowaniu w latach 2008-2009, a do użytku wchodzą znacznie większe statki, zabierające ładunek ponad 10 tys. TEU (20. stopowych kontenerów). Proces ten jednak został zahamowany, ponieważ przez większość ub.roku stawki frachtów kontenerowych zmniejszyły się blisko trzykrotnie r./r.

Z oczywistych względów, występuje także bardzo duża różnica w pojemności statków. Średnia pojemność masowców wynosi 63,4 tys. DWT, tankowców - 45,3 tys. DWT, kontenerowców - 39,5 tys. DWT, drobnicowców – 5,2 tys. DWT, a „pozostałych” jednostek – 1,7 tys. DWT.

PS

0 co to jest DWT ?
"DWT – tj. bez ładunku, paliwa i zapasów" ... mógłby ktoś "uczony" skomentować takie wyjasnienie autora ? ... cos mi tu nie pasuje :)
05 czerwiec 2012 : 18:03 Guest Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter