Porty, logistyka

- W pełni angażujemy się w międzynarodowy projekt powstania korytarza Bałtyk-Adriatyk. Naszym wkładem jest rozpoczęta właśnie realizacja największego w naszej historii programu inwestycyjnego na kwotę 153 mln złotych - mówi Krzysztof Szymborski prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego (BCT).

Obecnie terminal ten jest nastawiony na obsługę polskiego eksportu i importu, a towary te mają ponad 95 proc. udział w przeładunkach. Jednak w ub. roku nastąpiły dwa ważne wydarzenia, które uwzględnił zarząd w wieloletniej strategii. Z inicjatywy samorządów kilku krajów i grupy biznesmenów, w grudniu 2012 roku Komisja Europejska przyjęła projekt Baltic-Adriatic Corridor w ramach międzynarodowego VI korytarza transportowego (w sieci TEN-T) łączącego Skandynawię przez Polskę, Czechy i Austrię z portami Morza Adriatyckiego. - Jest to alternatywa dla połączeń morskich dookoła Europy, przez Morze Śródziemne i Północe na Bałtyk, która skróci przewóz, a także obniży koszt transportu towarów, m.in. z krajów Bliskiego Wschodu, Lewantu i Turcji - wyjaśnia prezes Szymborski. - Zarazem Port Gdynia ma już, jako jedyny w kraju, unijną autostradę morską do Szwecji, czyli morskie połączenie z Karskroną. Ponadto w połowie ub. roku właściciel BCT - międzynarodowy operator 23 terminali, ICTSI z siedzibą na Filipinach - kupił terminal morski Adriatic Gate w Rijece (Chorwacja). W obrębie tej grupy trwają teraz analizy, czy do samodzielnej realizacji można pozyskać przewoźników kolejowych i operatorów terminali z krajów leżących wzdłuż korytarza.

BCT chce być jak najlepiej przygotowany do nowego zadania. Rozpoczął realizację czteroletniego programu inwestycyjnego, który zwiększy możliwości obsługi przewozów intermodalnych, szczególnie w terminalu kolejowym. Już teraz BCT ma prawie dwukrotnie wyższy wskaźnik obsługi przewozów intermodalnych (40 proc.), niż średnio w UE (24 proc.). - Spełniamy pod tym względem wymagania, jakie stawia ona krajom członkowskim do wypełnienia do 2030 roku - dodaje prezes Szymborski. Inwestycja zakłada ponadto zakup urządzeń przeładunkowych, infrastrukturalnych i systemów IT. W marcu podpisał z CUPT umowę na sfinansowanie nakładów w 35 proc. z funduszy UE. Inwestycje realizuje też Port Gdynia, w tym w pogłębienie basenów, co umożliwi zawijanie za 3 lata największych kontenerowców. W ub. roku BCT przeładował 361,9 tys. TEU, co oznacza prawie trzydziestoprocentowy wzrost w stosunku do roku 2010. W ciągu 5 lat zwiększy te zdolności do 1,2 mln TEU.

1 1 1 1

Źródło: