Porty, logistyka

Zatwierdzone plany pogłębienia Łaby wzbudziły protesty lokalnych sadowników. Położony na zachodnim brzegu Łaby rejon Altes Land (okolica miasta Jork), to niemieckie zagłębie sadownicze, w dużej mierze uzależnione od nawadniania wodą pobieraną z Łaby.

Plany zakładają pogłębienie toru wodnego tak, by do Hamburga mogły zawijać statki o zanurzeniu 12,5 metra (przy wysokim pływie – 13,5 metra), co oznacza pogłębienie rzeki o metr. Obawy sadowników wynikają z tego, że pogłębienie odcinka ujściowego spowoduje głębsze wtłaczanie w trakcie przypływów słonych wód morskich, w górę rzeki i możliwość naruszenia warstwy osadów gliniastych i zasolenie wód gruntowych. W efekcie woda do nawadniania plantacji stanie się zasolona w stopniu uniemożliwiającym jej wykorzystanie w rolnictwie.

1 1 1 1