Offshore

Na wczesnym etapie planowania i prac koncepcyjnych jest nowa morska farma wiatrowa (MFW) na wodach szwedzkich, u wybrzeża Skåne (Skanii) w południowej Szwecji, która znajdzie się na szlaku połączeń promowych Świnoujście-Ystad.

Trwają konsultacje publiczne dotyczące projektu budowy morskiej farmy wiatrowej Triton, zapoczątkowane opublikowaniem, 31 maja 2021 r., dokumentów stanowiących podstawę do dyskusji między deweloperem, a wszelkimi interesariuszami i otoczeniem inwestycji.
Dokumenty zawierają informacje o planowanym harmonogramie realizacji inwestycji i wstępne jej plany (projekt, konfigurację).

Konsultacje, poza wieloma innymi aspektami, obejmują badanie opinii społeczności zamieszkującej region Skanii, w sprawie wpływu inwestycji na krajobraz (zakłócenia widoków). W przedstawionych do konsultacji materiałach, w tym wizualnych symulacjach krajobrazu, występują dwie rozważane wysokości turbin wiatrowych - 270 i 370 m.

Wśród rozważanych aspektów wpływu inwestycji na otoczenie rozważa się ruch statków w rejonie planowanej MFW Triton.
Z dokumentów konsultacyjnych tego projektu wynika, że jeżeli MFW wiatrowa powstanie, to promy pływające między Świnoujściem a Ystad będą ją przecinały niemal w jej środku.

W dokumencie stanowiącym podstawę do konsultacji społecznych stwierdzono m.in.:

"Triton graniczy z kilkoma drogami wodnymi o znaczeniu krajowym: Falsterbo - Bornholmsgattet, Gedser - Svenska Björn i Anholt Svartgrund. Znaczną część ruchu stanowi "ciężki" transport morski, a tor wodny Ystad-Sassnitz (Niemcy) przebiega przez wschodnią część obszaru projektu. Jednak o obrębie farmy wiatrowej odbywa się bardzo niewielki ruch statków."

Co może dziwić - nie wspomniano w ogóle o ruchu promów między Świnoujściem a Ystad, a jest to jeden z bardziej znaczących szlaków połączeń promowych na Bałtyku. Działają na nim dwaj operatorzy - Unity Line (promy PŻM i Euroafrica) oraz Polferries (PŻB).

Z zamieszczonych w materiałach do konsultacji wstępnych planów dotyczących topografii wynika, że we wschodniej części planowanej MFW, ale dość blisko jej środka, przebiegać będzie luka w rozmieszczeniu turbin wiatrowych, w miejscu przebiegu szlaku żeglugowego Świnoujście (i Sassnitz) - Ystad. Jest to przerwa o szerokości ok. 4 do maks 5 km (2,2 do 2,7 Mm).

Stanowi to wystarczającą szerokość, umożliwiającą, w razie potrzeby, bezpieczne mijanie się dwóch promów.
Jednak na wypadek zaistnienia jakiejś awarii i nieszczęśliwego zbiegu okoliczności (ciężkie warunki pogodowe, utrata napędu i/lub manewrowości w niekorzystnym miejscu w obrębie MFW lub blisko niej, znoszenie / dryf statku pod działaniem silnego wiatru) może dojść do sytuacji potencjalnie bardzo niebezpiecznej (łącznie z kolizją promu z turbiną wiatrową).
Konsultacje mają się zakończyć z końcem lata bieżącego roku.

Po zakończeniu konsultacji złożony będzie wniosek o wydanie zezwolenia Natura2000 oraz tworzone i składane będą wnioski o wydanie zezwoleń zgodnych z wymogami SEZ (Sveriges ekonomiska zon - SEZ / Szwedzkiej Strefy Ekonomicznej i KSL (lagen om kontinentalsockeln - KSL / ustawy o szelfie kontynentalnym).

MFW Triton, planowana przez szwedzkiego inwestora OX2 AB, zlokalizowana ma być niecałe 30 km na południe od Ystad, w obrębie szwedzkiej wyłącznej strefy ekonomicznej.

Projekt Triton obliczany jest na generowanie 7,5 TWh energii elektrycznej rocznie, co ma pozwalać na redukcję emisji CO2 o 4,5 mln ton w ciągu roku. Zaspakajać ma w zakresie zużycia energii elektrycznej potrzeby 1,5 miliona gospodarstw domowych.
Planowanych jest w ramach projektu Triton 68 do 129 turbin wiatrowych o maksymalnej rozważanej wysokości 370 m ponad poziomem morza.

OX2 odpowiada dotąd za uruchomienie i/lub eksploatację farm wiatrowych na lądzie i na morzu o łącznej mocy 2,4 GW in wind Energy. Zarządza 45 farmami wiatrowymi. Developer projektów z zakresu energii wiatrowej i słonecznej zatrudnia 200 osób w Szwecji, Finlandii, Norwegii, Francji, Włoszech, na Litwie i w Polsce.

PBS, rel 

Rys.: OX2 

Morska farma wiatrowa planowana ok. 30 km na południe od Ystad.
Morska farma wiatrowa planowana ok. 30 km na południe od Ystad.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.6211 4.7145
EUR 4.6784 4.773
CHF 4.8463 4.9443
GBP 5.549 5.6612

Newsletter