Offshore

Rada Ministrów planuje przyjąć w III kwartale br. uchwałę ws. budowy w Porcie Gdynia terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych - wynika z nowego wpisu do Wykazu prac legislacyjnych i programowych.

Zgodnie z wpisem, za projekt jest odpowiedzialny wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk. W Wykazie nadal znajduje się poprzedni wpis, zgodnie z którym uchwałę w tej samej sprawie przygotuje ministerstwo klimatu, jest za nią odpowiedzialny pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska, a termin przyjęcia to II kwartał br.

W nowym wpisie nie ma jednak wskazanych: terminu powstania terminalu oraz źródeł finansowania.

Poprzedni projekt miał zakładać, że terminal powstanie w terminie pozwalającym na rozpoczęcie instalowania morskich farm wiatrowych na Bałtyku do końca 2024 r. Wskazano tam też, że koszt pokryty zostanie przy udziale środków europejskiego Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) w kwocie do 437 mln euro lub innych środków publicznych, oraz środków własnych podmiotu realizującego budowę terminalu.

Zgodnie z nowym wpisem, uchwała ma zakładać przygotowanie w Porcie Gdynia odpowiedniego zaplecza portowego do obsługi morskich farm wiatrowych.

W wyniku realizacji postanowień uchwały RM stworzona zostanie w Porcie Gdynia wymagana dla obsługi morskich farm wiatrowych infrastruktura, a związany z jej aktualnym brakiem problem - zostanie rozwiązany - stwierdza się we wpisie.

Wybór Gdyni uzasadnia się tym, że gdyński port zlokalizowany jest najbliżej względem przyszłych morskich farm wiatrowych, które planowane są w ramach pierwszego etapu rozwoju polskiego offshore, Dodatkowo już obecnie jest wykorzystywany do przeładunków wielu elementów konstrukcyjnych farm wiatrowych. Według przyjętych założeń, ma być to obiekt o charakterze stricte instalacyjnym dla MFW - podkreśla się.

Według branży offshore, przyjęcie przez rząd odpowiedniej uchwały, prowadzącej do budowy terminala to obecnie najpilniejszy element całego programu offshore.

We wtorek, w czasie dyskusji, towarzyszącej prezentacji raportu „Optymalizacja rozwoju krajowego łańcucha dostaw morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” zgodnie oceniali, że Polska stworzyła już podstawy regulacyjne, by deweloperzy mogli zacząć realizować swoje projekty. Jednak - jak podkreślano - ciągle brakuje decyzji rządu, który w drodze uchwały powinien wskazać lokalizację portu instalacyjnego, tak aby uruchomić finansowanie jego budowy.

wkr/ je/

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter