Offshore

  Po sfinalizowaniu ogłoszonej 10 lutego br. umowy, PGE i Ørsted posiadają obecnie po 50 proc. udziałów w projektach Baltica 2 i Baltica 3, składających się na Morską Farmę Wiatrową Baltica - największą inwestycję offshore wind w polskiej części Bałtyku.

Partnerzy wspólnie wybudują i będą eksploatować morskie elektrownie wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej do 2,5 GW. Duńczycy staną się wspólnikami po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółek.

"Na dziś cena za 50 proc. udziałów w projektach Baltica 2 i Baltica 3, które składają się na Morską Farmę Wiatrową Baltica, kształtuje się na poziomie 686 mln złotych. Kwota ta gwarantuje, że do momentu finalnej decyzji inwestycyjnej PGE nie będzie ponosić już dodatkowych nakładów inwestycyjnych na tę największą inwestycję offshore w polskiej części Bałtyku” - wyjaśnił prezes zarządu PGE, Wojciech Dąbrowski.

Po spełnieniu ustalonych założeń do wniesienia dodatkowych wkładów będą jednak zobowiązane spółki Orsteda.
"W zależności od ostatecznych warunków inwestycji, finalna kwota może jeszcze zostać powiększona o dodatkowe płatności. Mogą one sięgnąć nawet 1 miliarda złotych" - podkreślił prezes PGE.

W połowie marca Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na realizację umowy joint venture. Następnie partnerzy złożyli wniosek o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym i sfinalizowali transakcję, co oznacza, że Ørsted objął 50 proc. udziałów w obu spółkach projektowych.

W ramach zamknięcia transakcji odpowiednie podmioty z obu grup zawarły szereg umów. Regulują między innymi zasady ładu korporacyjnego spółek, zasady funkcjonowania zintegrowanych zespołów projektowych, zobowiązania stron w zakresie finansowania i świadczenia innego rodzaju wsparcia na rzecz spółek, ograniczenia dotyczące zbywalności udziałów w spółkach joint venture oraz skutki naruszenia postanowień i zmiany kontroli.

"PGE, jako największy producent energii elektrycznej w Polsce, posiadający bogate doświadczenie w krajowym sektorze energetycznym, zaprosił jednego z liderów światowego rynku morskiej energetyki wiatrowej do wspólnego rozwoju, budowy i eksploatacji morskich projektów wiatrowych. Połączenie wiedzy i doświadczenia Ørsted i PGE stanowi solidny fundament dla realizacji tak ważnej inwestycji dla krajowej gospodarki, jaką jest budowa dwóch morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego" - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

"Cieszę się, że udało nam się nawiązać silne partnerstwo w obszarze morskiej energetyki wiatrowej z wiodącym polskim przedsiębiorstwem energetycznym. Wniesiemy nasze wieloletnie doświadczenie na ten nowy rynek, aby dostarczać zieloną energię, rozwijać przemysł, tworzyć nowe miejsca pracy i wspierać Polskę w drodze do objęcia roli lidera branży offshore wind" - powiedział Rasmus Errboe, senior vice president Ørsted Offshore, odpowiedzialny za Europę kontynentalną.

Baltica 2 i Baltica 3 znacząco przyczynią się do transformacji Polski w kierunku zielonej energii, przyspieszą rozwój lokalnego łańcucha dostaw i pobudzą aktywność gospodarczą na wiele lat. Obydwa etapy otrzymały już pozwolenia środowiskowe i podpisały umowy przyłączeniowe do sieci, a 7 kwietnia 2021 r. uzyskały ze strony Urzędu Regulacji Energetyki kontrakty różnicowe. W zależności od ostatecznych decyzji inwestycyjnych Ørsted i Grupa Kapitałowa PGE, Baltica 3 (1 GW) może zostać uruchomiona w 2026 roku, a Baltica 2 (1,5 GW) przed 2030 rokiem.

Ørsted opracowuje, buduje i obsługuje morskie oraz lądowe farmy wiatrowe, farmy słoneczne, magazyny energii i elektrociepłownie opalane biomasą oraz dostarcza swoim klientom nowoczesne produkty energetyczne.
Ørsted z siedzibą w Danii zatrudnia 6311 osób. Akcje firmy notowane są na giełdzie Nasdaq Copenhagen.
W 2020 roku przychody grupy wyniosły 52,6 mld DKK (7,1 mld EUR).
Orsted to największy na świecie inwestor w offshore wind, który do 2022 r. ma zbudować farmy wiatrowe na morzu o łącznej mocy 9,9 GW, które będą zlokalizowane u wybrzeży Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec, Holandii, ale także USA i Tajwanu.

rel (Orsted); PAP

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.0298 4.1112
EUR 4.3184 4.4056
CHF 4.515 4.6062
GBP 5.1078 5.211

Newsletter