Offshore

Należąca do Grupy Kapitałowej PGE spółka Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 z początkiem roku podpisała umowę z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-1 o mocy zainstalowanej do 896 MW.

To kolejny ważny krok na drodze do budowy instalacji offshore wind w polskiej części Bałtyku.
Planowana morska farma wiatrowa Baltica-1 położna będzie w odległości ponad 79 km w głąb morza, na wysokości Łeby.
Miejscem jej przyłączenia do sieci przesyłowej będzie rozdzielnia 400 kV w nowej stacji elektroenergetycznej.

Uruchomienie morskiej farmy wiatrowej Baltica-1 planowane jest po 2030 roku.

"Podpisanie umowy przyłączeniowej dla elektrowni wiatrowej Baltica-1 zamyka proces przygotowań formalnych do wyprowadzenia mocy do krajowego systemu elektroenergetycznego dla całego portfela pierwszych trzech morskich farm wiatrowych PGE o łącznej mocy ok. 3,5 GW. To bezdyskusyjnie ważny krok w realizacji Programu Offshore PGE - największego na polskim rynku projektu tego typu, zakładającego instalację aż 6,5 GW na Morzu Bałtyckim.
Zagwarantowanie możliwości wyprowadzenia mocy z morskiej farmy wiatrowej Baltica-1 znacząco ograniczyło ryzyko techniczne i biznesowe tej inwestycji, co pozwala nam z jeszcze większą pewnością oraz dynamiką planować i realizować dalsze prace fazy przygotowawczej. Równolegle prowadzimy bardzo intensywne prace dla naszych pozostałych projektów offshore” - mówi Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE SA.

Program Offshore Grupy Kapitałowej PGE zakłada budowę co najmniej trzech morskich farm wiatrowych, z czego Elektrownia Wiatrowa Baltica-1 jest trzecią inwestycją z podpisaną umową o przyłączenie.
Wcześniej, w 2014 roku, inna spółka PGE  Elektrownia Wiatrowa Baltica-3, zawarła z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej morskiej farmy wiatrowej Baltica-3 o łącznej mocy zainstalowanej wynoszącej 1045 MW.
Z końcem 2020 roku taką samą umowę dla morskiej farmy wiatrowej Baltica-2 o łącznej mocy do 1489 MW podpisała Elektrownia Wiatrowa Baltica-2.

PGE Baltica została powołana w styczniu 2019 roku, jako spółka odpowiedzialna za realizację Programu Offshore w Grupie Kapitałowej PGE, który zakłada w pierwszej fazie budowę trzech farm wiatrowych:

  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-1 (EWB1), która w czerwcu 2020 roku otrzymała techniczne warunki przyłączenia do sieci przesyłowej dla mocy do 896 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (EWB2), z podpisaną umową przyłączeniową do 1498 MW.
  • Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 (EWB3) z umową przyłączeniową na maksymalnie 1045 MW.

Właścicielem PGE Baltica i spółek celowych jest Polska Grupa Energetyczna PGE SA.

Program Offshore zakłada wybudowanie do 2040 roku morskich farm wiatrowych o łącznej mocy do 6,5 GW, co czyni Grupę Kapitałową PGE liderem przyszłego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Poza rozpoczętymi projektami o łącznej mocy do ok. 3,5 GW, grupa planuje pozyskanie ok. 3 GW mocy zainstalowanej na Bałtyku w kolejnym etapie.

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym przedsiębiorstwem elektroenergetycznym i dostawcą energii elektrycznej oraz ciepła w Polsce. Jednostki wytwórcze Grupy PGE wytwarzają blisko 40 proc. energii elektrycznej w Polsce.

rel (PGE)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.9354 5.0352
EUR 4.8081 4.9053
CHF 5.0276 5.1292
GBP 5.4201 5.5295

Newsletter