Offshore

Zmodyfikować aukcyjny system wsparcia OZE oraz stworzyć dłuższy horyzont inwestycyjny, uwolnić potencjał elektrowni wiatrowych na morzu, wykorzystać możliwości elektrowni wodnych, dalej intensywnie wspierać rozwój fotowoltaiki, przyjąć znowelizowaną dyrektywę OZE - to tylko część rekomendacji na 2021 rok, które przygotowała Rada OZE Konfederacji Lewiatan.

"Przełom roku jest dla energetyki odnawialnej szczególny, bo związany z realizacją i rozliczeniem celów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie promowania energii ze źródeł odnawialnych. To dobry moment, żeby wyciągnąć wnioski z tego co udało się zrealizować, ale i wskazać co można zmienić. Rada OZE przedstawiła rekomendacje, które mogą być pomocne w rozwoju i integracji źródeł odnawialnych w systemie energetycznym" - mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Rekomendacje Rady OZE

 • przyjąć znowelizowaną dyrektywę OZE
 • wypracować konsensus polityczny oraz stworzyć dłuższy horyzont inwestycyjny niezbędne dla realizacji nowych celów do 2030 roku
 • zmodyfikować system wsparcia odnawialnych źródeł energii
 • stworzyć system wsparcia dla wytwarzania ciepła i chłodu z OZE oraz dla biopaliw transportowych
 • zabezpieczyć źródła istniejące
 • umożliwić rozwój i przygotowanie projektów energetyki wiatrowej na lądzie
 • uwolnić potencjał elektrowni wiatrowych lokalizowanych na obszarach morskich
 • wykorzystać możliwości elektrowni wodnych
 • intensyfikować rozwój fotowoltaiki
 • doskonalić formułę umów PPA
 • integrować źródła odnawialne z systemem energetycznym

Uwolnić potencjał elektrowni wiatrowych lokalizowanych na obszarach morskich - sektora offshore  wind

Elektrownie wiatrowe offshore to olbrzymi potencjał gospodarczy w Polsce. Morze Bałtyckie ma szanse stać się miejscem, gdzie także przebiegać będzie transformacja energetyczna. Różne analizyprognostyczne wskazują, że w naszym rejonie Morza Bałtyckiego może powstać ponad 20 GW mocyzainstalowanej tych źródeł. To dzisiaj wręcz niewyobrażalny potencjał, a zarazem szansa na rozwójgospodarczy Polski. Ważnym jest jednak aby ten potencjał uruchomić i jak najlepiej zagospodarować.

Przełom roku był czasem, w którym inwestorzy z niepokojem wyczekiwali przyjęcie dedykowanej ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych oraz dedykowanych aktów wykonawczych do ustawy. Przedłużające się prace wpłynęły na ryzyko inwestycyjne dla implementacji tak dużego programu.

Teraz kiedy ustawa jest już przyjęta kolejnym krokiem dla uruchomienia tego olbrzymiego projektu będzie konieczne wsparcie polityczne dla notyfikacji zgłoszonych projektów oraz określenie stabilnego wsparcia dla przygotowania kolejnych projektów do aukcji.
Powinny także być realizowane prace nad utworzeniem łańcucha dodatkowych wartości offshore wind, który naszym zdaniem powinien być "kołem zamachowym" dla rozwoju gospodarki. Budowa tego łańcucha wartości nie może jednak odbyć się przez nałożenie na inwestorów farm wiatrowych offshore dodatkowych obostrzeń.

- - -

Rada OZE pozytywnie ocenia propozycje przedłużenia maksymalnego terminu udzielenia pomocy publicznej w ramach systemu aukcyjnego oraz systemów FIT i FIP do 30 czerwca 2026 r. Uzgodnienia z Komisją Europejską w tym zakresie należy rozpocząć tak szybko, jak to tylko możliwe. Nie wolno bowiem dopuścić do kolejnego spowolnienia rozwoju odnawialnych źródeł energii i zwłoki we wdrożeniu systemu wsparcia. Polska nie może sobie pozwolić kolejny raz na ryzyko niezrealizowania celu OZE.

rel (Konfederacja Lewiatan)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.9354 5.0352
EUR 4.8081 4.9053
CHF 5.0276 5.1292
GBP 5.4201 5.5295

Newsletter