Offshore

Rozwój morskich farm wiatrowych to strategiczny kierunek rozwoju polskiej energetyki. Dzięki współpracy samorządu województwa pomorskiego, pracodawców i przedsiębiorców oraz sektora naukowego region może stać się polskim liderem w tej dziedzinie. Ma w tym pomóc Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku.

Porozumienie, które podpisał m.in. wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna, zostało zawarte 25 września 2020 r. Uroczyste podpisanie deklaracji odbyło się w Sali Niebo Polskie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Głównym założeniem podpisanego w piątek listu intencyjnego jest powołanie Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Odejście od węgla, jako źródła energii staje się faktem.
Wytyczne Unii Europejskiej, jasno to pokazują. Niestety Polska jest w europejskim ogonie transformacji energetycznej. Aby sprostać wyzwaniom musimy przyśpieszyć. Ale mamy także ambicje, aby nasz region nie został w tyle i włączył się do czołówki wyścigu przekształcania gospodarki - zaznaczył Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Dlatego Pomorskie stawia na partnerstwo w innowacjach. Temu właśnie ma służyć Pomorska Platforma Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej na Bałtyku.

Innowacje od wielu lat są konsekwentnie wspierane przez samorząd województwa pomorskiego.

Ekosystem innowacji budujemy już od lat. Pamiętajmy jednak, że starsi członkowie Unii Europejskiej mieli na takie działania, jak choćby inicjatywy klastrowe czy platformy współpracy na rzecz inteligentnych specjalizacji, dużo więcej czasu - zaznaczył Bonna.
Wybrane przez samorząd województwa specjalizacje stopniowo utrwalają swoje miejsce w pomorskim pejzażu gospodarczym - podkreślił.

Działalność Pomorskiej Platformy Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej wpisywać się będzie w dwa obszary Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Chodzi tu o ISP 1 ("Technologie offshore i portowo logistyczne") oraz ISP 3 ("Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie").

Czym tak naprawdę będzie platforma? Jej działalność została zainicjowana przez spółkę Invest Park w Rumi.

Będzie to inicjatywa otwarta na wszystkich, którzy chcą wymieniać się informacjami, pokazywać dobre praktyki i chcących uczyć się funkcjonowania branży morskich farm wiatrowych - mówiła Agnieszka Rodak, prezes zarządu Rumia Invest Park. – Podpisane porozumienie ma sprzyjać rozwijaniu wzajemnych kontaktów gospodarczych oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. Sygnatariusze zamierzają działać na rzecz wspierania edukacji przyszłych kadr niezbędnych do obsługi farm wiatrowych - dodała.

To właśnie w Rumi powstanie Centrum Kompetencji MEW. W deklaracji zaakcentowano również aspekt społeczny. Chodzi o edukowanie społeczności lokalnych w zakresie transformacji energetycznej oraz gospodarki zeroemisyjnej.

Zależy nam, aby deklaracja nie pozostała tylko na papierze. Jednocześnie, zapraszamy do niej wszystkich zainteresowanych rozwojem MEW. Jesteśmy też otwarci na inne regiony, nie tylko Polski, ale ze wszystkich krajów bałtyckich - zaznaczyła Karolina Lipińska, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP.

Sygnatariuszami karty zostali m.in. samorząd województwa pomorskiego, Gdynia i Rumia oraz gmina Kosakowo. Stronę naukową reprezentować będą m.in. Politechnika Gdańska i Uniwersytet Morski w Gdyni oraz Instytut Energetyki Instytut Badawczy. Partnerami będą także Euroregion Bałtyk i Bałtycki Klaster Morski i Kosmiczny. Wśród sygnatariuszy są także Pomorski Fundusz Rozwoju, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza i Organizacja Pracodawcy Pomorza.

Dokument ma na celu zaplanowanie rozwoju łańcucha dostaw całego sektora, dzięki czemu region ma szansę stać się liderem w tej branży w Europie. Już za pięć lat Pomorze będzie zasilać energia wyprodukowana przez pierwsze polskie farmy wiatrowe na Morzu Bałtyckim - poinformowała Anna Bochyńska z działu promocji Agencji Rozwoju Pomorza.
Zgodnie z zapisami strategii +Polityka energetyczna Polski do 2040 r.+ jesteśmy w trakcie zielonej transformacji i w docelowym roku 2040 ponad połowę mocy zainstalowanych będą stanowić źródła zeroemisyjne. Szczególną i strategiczną rolę mają tutaj odegrać uruchomienie elektrowni jądrowej i system elektroenergetycznej morskiej energetyki wiatrowej. Pomorze, nie tylko z racji swojej lokalizacji, jest do niej przygotowane - wyjaśniła Bochyńska.

Opublikowany właśnie raport "Focus on offshore wind energy in Poland and Pomerania 2020", autorstwa zespołu Invest in Pomerania, wskazuje, że silną stroną województwa pomorskiego w tym zakresie są doświadczone firmy obsługujące zamówienia dla zewnętrznych inwestorów przemysłu offshore - zarówno statki jak i instalacje, centra projektowe realizujące innowacyjne projekty, silne ośrodki naukowo-badawcze oraz obecnie ponad siedem tysięcy studentów kierunków bezpośrednio związanych z sektorem.

– Zarówno raport jak i sama deklaracja potwierdzają znaczenie sektora offshore wind dla przyszłości regionu. Wskazują wyraźnie, iż jest to jedna z tych Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, która będzie kształtować gospodarkę i wizerunek regionu przez lata - ocenił w komunikacie prasowym, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Pomorza Piotr Ciechowicz.

Podpisana w piątek deklaracja obejmuje m.in. wsparcie pomorskich przedsiębiorców oraz zewnętrznych podmiotów gospodarczych pragnących realizować inwestycje związane z sektorem morskiej energii wiatrowej, rozwijanie kontaktów gospodarczych, przygotowanie kadr, rozwój i wykorzystanie regionalnego potencjału badawczo-rozwojowego oraz prowadzenie działań informacyjnych wraz ze wspieraniem budowania świadomości społecznej. W najbliższym czasie planowane jest m.in. powołanie akceleratora dla branży morskich farm wiatrowych.

rel (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego); Robert Pietrzak (PAP)

Pomorskie forum, podczas którego podpisano deklarację dla offshore wind
Pomorskie forum, podczas którego podpisano deklarację dla offshore wind

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter