Offshore

Platforma wiertnicza Petro Giant należąca do Lotos Petrobaltic prowadzi prace przy rekonstrukcji odwiertów na złożu B3 na Morzu Bałtyckim. Rekonstruowane odwierty mają głębokości 1530-2000 m (mierzoną wzdłuż osi odwiertu). Wyloty odwiertów uzbrojone są w podwodne głowice eksploatacyjne firmy Cameron, podłączone do platformy Baltic Beta. Głębokość morza w tym miejscu wynosi ok. 80 m. Prace na takich dużych głębokościach wymagają specjalistycznych prac nurkowych – saturowanych.

Prace nurkowe to bardzo ważny etap całej rekonstrukcji. Przygotował je i nadzoruje Dział Operacji Morskich Lotos Petrobaltic. Nurkowania odbywają się przy użyciu systemu nurkowego AF-2. Serwis prac podwodnych wykonują nurkowie z firmy Aqua Works, a obsługą systemów nurkowych zajęła się Akademia Marynarki Wojennej, z którą Lotos Petrobaltic współpracuje praktycznie od początku swego istnienia. Dzięki dobremu przygotowaniu i koordynacji działań pracowników Lotos Petrobaltic i serwisów prace podwodne są wykonywane sprawnie, bezpiecznie i w stosunkowo krótkim czasie.

W czasie takich prac bardzo ważne jest – co oczywiste – osiągnięcie założonego celu, ale najważniejsze jest bezpieczeństwo nurków. Czuwa nad nim cały sztab specjalistów. Na bieżąco monitorują oni wszystko, co się dzieje z nurkami, ich pracę, wskaźniki czujników. Co istotne, nurkowie mają na hełmach kamery umożliwiające ciągły podgląd na żywo prac na instalacjach, które są nadzorowane przez inżynierów Lotos Petrobalitic. Utrzymuje się też stałą łączność z nurkami, którzy pracę wykonują zawsze parami. Aby podnieść poziom bezpieczeństwa, nurkom asystuje wyposażony w kamery zdalnie sterowany pojazd podwodny (ROV), który ich stale obserwuje.

Zobaczcie, jak to wygląda z perspektywy nurka:

Nurkowie schodzą do wody z pokładu platformy, na którym zainstalowana jest aparatura wykorzystywana podczas prac oraz cały system nurkowy. W specjalnym dzwonie nurkowie są opuszczani na potrzebną głębokość (tutaj 70-80 m) i wykonują prace naprawcze przy instalacji. Na tej głębokości w nurkowaniu saturowanym nurek może pracować przez cztery godziny (potem zmienia go kolega). Daje to 8 godzin pracy w jednym cyklu zanurzenia dzwonu nurkowego i 16 godzin pracy nurków w cyklu dobowym (po zakończeniu pracy przez jedną parę nurków na instalacje opuszczana jest w dzwonie następna para).

Po wykonaniu pracy dzwon nurkowy jest wyciągany na pokład platformy, gdzie ustawiony jest system nurkowy wraz z komorą hiperbaryczną. Niczym rakieta, która dokuje do stacji kosmicznej, dzwon zostaje połączony z komorą hiperbaryczną systemem śluz. Poprzez śluzy, w których następuje wyrównanie ciśnień, nurek przechodzi do komory hiperbarycznej, w której odpoczywa, je, śpi, czeka na wezwanie do pracy i spędza czas aż do końca zaplanowanych prac podwodnych. Wliczając w to czas kompresji i dekompresji, nurek może spędzić w komorze do 28 dni.

Sama komora to pomieszczenie bardzo niewielkie, bo o długości 4,7 m i średnicy 1,9 m. Średnica włazu komory to 640 mm. Przypomina to 6-osobowy przedział wagonu PKP, tyle że znacznie niższy.

Złoże ropy naftowej B3

Poszukiwania ropy naftowej i gazu ziemnego na południowym szelfie Morza Bałtyckiego rozpoczęły się na szerszą skalę w 1975 roku. Prowadziła je Wspólna Organizacja Poszukiwań Naftowych (WOPN) na Morzu Bałtyckim „Petrobaltic”, której udziałowcami były rządy Polski, ZSRR i NRD. W latach 1975–1990 wykonano m.in. badania geologiczno-geofizyczne oraz przeprowadzono prace wiertnicze. W 1990 roku podjęto decyzję o likwidacji WOPN. W tym samym roku powstało polskie Przedsiębiorstwo Poszukiwań i Eksploatacji Złóż Ropy i Gazu „Petrobaltic”. Od września 2003 roku „Petrobaltic” jest spółką akcyjną. Z kolei od lutego 2005 roku głównym właścicielem „Petrobaltiku” jest Grupa Lotos SA, która posiada 69 proc. akcji.

Złoże ropy naftowej odkryte otworem B3-1/81, wykonano w 1981 roku. W tym samym roku wykonano jeszcze dwa otwory konturujące: B3-2 i B3-3. Na podstawie wyników trzech otworów opracowano dokumentację geologiczną złoża.

Powrót na obiekt i jego rozpoznanie (3 otwory) miało miejsce w latach 1991-1993. Na podstawie wyników sześciu otworów opracowano i zatwierdzono dokumentację geologiczną, stanowiącą podstawę do opracowania Projektu zagospodarowania złoża.

W dniu 29 lipca 1994 roku firma otrzymała koncesję nr 108/94 (okres 22 lat) na wydobywanie ropy naftowej i towarzyszącego jej gazu ziemnego. W trakcie realizacji zagospodarowania złoża wykonano 23 otwory, w tym 5 zatłaczających. 23 lutego 2018 roku MŚ przedłużyło ważność koncesji eksploatacyjnej do 29 lipca 2031 roku. Eksploatacja trwa.

Na złożu B3 pracuje platforma wydobywcza Baltic Beta oraz platforma bezzałogowa PG1.

 

REL / LOTOS Petrobaltic S.A.

Platforma Petro Giant na złożu B3, Fot. Lotos Petrobaltic
Dzwon nurkowy opuszczany z pokładu platformy, Fot. Lotos Petrobaltic
Nurek, Fot. Lotos Petrobaltic
Nurek wchodzi do dzwonu, Fot. Lotos Petrobaltic
Platforma Petro Giant na złożu B3, Fot. Lotos PetrobalticDzwon nurkowy opuszczany z pokładu platformy, Fot. Lotos PetrobalticNurek, Fot. Lotos PetrobalticNurek wchodzi do dzwonu, Fot. Lotos Petrobaltic
+1 ROSÓŁ
Zupełnie dobrze wyszedłem na tym zdjęciu, które sobie zrobiłem z GoPro :)
01 maj 2021 : 09:47 Rosół | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.2782 4.3646
EUR 4.5631 4.6553
CHF 4.4338 4.5234
GBP 5.3842 5.493

Newsletter