Offshore

Polenergia zawarła przyrzeczoną umowę sprzedaży 50 % Polenergii Bałtyk norweskiemu Equinor. W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r., nr 10/2019 z dnia 5 marca 2019 r., 29/2019 z dnia 30 września 2019 r. oraz 30/2019 z dnia 18 października 2019 r., zarząd spółki Polenergia SA, poinformował, że w dniu 9 grudnia 2019 r. Emitent zawarł z Wind Power AS przyrzeczoną umowę sprzedaży 50 % udziałów w spółce zależnej Emitenta - MFW Bałtyk I sp. z o.o. ("MFW Bałtyk I").  

Prawo własności do Udziałów przejdzie z Emitenta na rzecz Wind Power AS z chwilą zaksięgowania na rachunku Emitenta zapłaty z tytułu ceny, o czym Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
MFW Bałtyk I jest jedynym akcjonariuszem spółki Polenergia Bałtyk I SA, która prowadzi projekt budowy morskiej farmy wiatrowej na Morzu Bałtyckim.*

W praktyce powyższe oznacza, że Polenergia i Equinor wspólnie zrealizują MFW Bałtyk I.

Polenergia SA, jak sama siebie określa w oficjalnym komunikacie - największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna, sprzedała Equinor 50 proc. udziałów w projekcie budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk I. Transakcja jest wynikiem realizacji opcji zawartej w umowie podpisanej z norweskim Partnerem w maju ubiegłego roku.

Współpraca Polenergii z Equinor rozpoczęła się wiosną 2018 roku, gdy obie firmy podpisały umowę na mocy, której norweska spółka stała się udziałowcem w projektach MFW Bałtyk II oraz MFW Bałtyk III. Pod koniec 2018 roku Equinor zdecydował o rozszerzeniu współpracy, której finałem jest nabycie udziałów w trzecim projekcie tj. MFW Bałtyk I. Oznacza to, że obie spółki wspólnie realizują projekty morskich farm wiatrowych o łącznej mocy 3000 MW. Equinor będzie odpowiadał za przygotowanie i poszczególne etapy budowy morskich farm, a w późniejszym etapie będzie ich operatorem.

"Wszystkie trzy nasze projekty mają już renomowanego Partnera, co potwierdza z jednej strony realne perspektywy rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, a także jest wyrazem uznania dla jakości prac realizowanych przez Grupę i tym samym jednoznaczny sygnał, że 1,5 roku wspólnej pracy z Equinor przynosi efekty." - podkreśla Michał Michalski, Prezes Zarządu Polenergii.

Polenergia jako pierwszy i jedyny podmiot w Polsce dysponuje dwiema prawomocnymi decyzjami środowiskowymi na budowę MFW Bałtyk II (kwiecień 2017) i MFW Bałtyk III (lipiec 2016) wraz z umowami przyłączeniowymi oraz ważną decyzję środowiskową na budowę infrastruktury przesyłowej (marzec 2019). Trzeci projekt MFW Bałtyk I ma ważne pozwolenie na lokalizację oraz uzyskane warunki przyłączenia od operatora systemów przesyłowych.

Projekty MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III mają już przeprowadzone wstępne badania geologiczne dna morskiego oraz zrealizowaną 2-letnią kampanię pomiarową wiatru przy użyciu systemu LIDAR.
Dzięki potwierdzonym bardzo dobrym warunkom wietrznym na Bałtyku, możliwe będzie bardziej efektywne wykorzystanie energii oraz zmniejszenie zużycia urządzeń, czyniąc z morskich farm wiatrowych stabilne źródło energii odnawialnej. Okres eksploatacji morskich farm wiatrowych przewidziany jest na 25-30 lat.

Kolejnym etapem realizacji MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III będzie pozyskanie pozwolenia na budowę oraz wybór kluczowych rozwiązań technologicznych. Szybki rozwój offshore na świecie sprawia, że planowana moc pojedynczego wiatraka będzie znacznie przekraczać obecnie dostępne 10 MW jednostek wytwórczych, minimalizując tym samym wpływ inwestycji na środowisko.

By budowa pierwszych w Polsce farm wiatrowych na morzu była możliwa i tym samym realny stał się termin produkcji energii elektrycznej już w 2025 roku, konieczne jest spełnienie dwóch warunków.
Po pierwsze w 2020 roku muszą zostać uchwalone i wejść życie tak długo oczekiwane zmiany regulacyjne dotyczące dedykowanego morskim farmom wiatrowym wsparcia.
Po drugie musi zostać wprowadzony szereg technicznych i operacyjnych usprawnień w przepisach związanych z procesem uzyskiwania pozwoleń i przygotowywania projektu do budowy.

Wracając do szczegółów transakcji: zgłoszona do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i zaaprobowana koncentracja polega na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez Wind Power AS z siedzibą w Stavanger, Norwegia, i Polenergię SA z siedzibą w Warszawie, przez uzyskanie wspólnej kontroli nad spółką Polenergia Bałtyk I SA ("Bałtyk I") przez Wind Power AS w drodze nabycia 50% udziałów spółki Bałtyk I.Działalność wspólnego przedsiębiorcy będzie obejmowała budowę, rozwój i obsługę morskiej farmy wiatrowej na polskim obszarze morskim.

Wind Power AS należy do Grupy Equinor - międzynarodowej grupy prowadzącej działalność głównie w zakresie poszukiwania i produkcji ropy naftowej i gazu ziemnego, działającej w ponad 30 krajach.

Polenergia SA jest spółką dominującą grupy składającej się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z konwencjonalnych i odnawialnych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną. Polenergia SA należy do Grupy Dominiki Kulczyk.
Polenergia  polska prywatna grupa energetyczna, która składa się z pionowo zintegrowanych spółek działających w obszarze wytwarzania energii z odnawialnych i konwencjonalnych gazowych źródeł oraz dystrybucji i obrotu energią elektryczną.

rel (Polenergia), z mediów

_____________
* Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 173, str. 1 z późn. zm.).

 

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter