Offshore

Gaz-System podpisał trzy umowy z Biurem Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA na opracowanie dokumentacji projektowych dla tłoczni, które powstaną w Polsce w ramach projektu Baltic Pipe.

Spółka została wyłoniona w wyniku postępowania przetargowego - potencjalni wykonawcy mogli składać oferty częściowe w podziale na trzy lokalizacje. W każdym przypadku GAZOPROJETKT SA złożył najkorzystniejszą ofertę. W ramach umów będzie zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, zgód, opinii, pozwoleń i decyzji. Będzie również sprawować nadzór autorski dla inwestycji.

W ramach przedsięwzięcia zostaną rozbudowane tłocznie gazu w Goleniowe i Odolanowie wraz z węzłem i infrastrukturą towarzyszącą. Rozbudowany będzie również węzeł przesyłu gazu oraz powstanie nowa tłocznia w Gustorzynie. Inwestycje te są niezbędne dla funkcjonowania polskiego systemu przesyłowego w zakresie przetłaczania zwiększonych strumieni gazu ziemnego związanych z dywersyfikacją źródeł gazu, rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu oraz powstaniem gazociągu podmorskiego, łączącego Danię z Polską.

Ponadto obecnie Spółka prowadzi postępowanie publiczne na wybór firmy projektowej, która zaprojektuje gazociąg zlokalizowany na terytorium Polski, łączący podmorską część gazociągu Baltic Pipe z krajowym systemem przesyłowym gazu.

Zdefiniowany na podstawie studium wykonalności projekt Baltic Pipe składa się z pięciu głównych elementów:

- gazociąg złożowy prowadzący z systemu norweskiego na Morzu Północnym do punktu odbioru w systemie duńskim,

- rozbudowa istniejących zdolności w duńskim lądowym systemie przesyłowym,

- tłocznia gazu w Zealand w Danii,

- podmorski gazociąg międzysystemowy biegnący z Danii do Polski wraz z terminalem odbiorczym,

- rozbudowa polskiego systemu przesyłowego.

rel (Gaz-System SA)

1 1 1 1

Newsletter