Offshore

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) zakończyła cykl spotkań konsultacyjnych przedstawicieli środowisk rybackich z Darłowa (15.05.2015), Łeby (28.05.2015) i Ustki (29.05.2015) z inwestorem – spółką Polenergia Bałtyk III. Spotkania odbyły się w ramach kampanii komunikacji i edukacji społecznej dla Morskiej Farmy Wiatrowej Bałtyk Środkowy III (MFW BSIII).

Projekt farmy zakłada budowę do 120 elektrowni wiatrowych w obszarze wyłącznej strefy ekonomicznej Morza Bałtyckiego o łącznej mocy nominalnej do 1,2 GW wraz z infrastrukturą przyłączeniową. Inwestycja zlokalizowana będzie 23 km od linii brzegowej na wysokości miejscowości Łeba i gminy Smołdzino.

Do udziału w konsultacjach zapraszane były wszystkie organizacje zrzeszające rybaków w danej lokalizacji oraz zarządy portów i władze samorządowe.

W spotkaniach uczestniczył inwestor – spółka Polenergia Bałtyk III oraz eksperci Morskiego Instytutu Rybackiego (MIR), którzy byli odpowiedzialni za przeprowadzenie badań w zakresie ichtiofauny i wpływu MFW BSIII na ryby i rybołówstw. FNEZ pełnił rolę moderatora spotkań.

Celem spotkań było zaprezentowanie przedstawicielom środowisk rybackich projektu MFW BSIII, wyników z przeprowadzonych badań środowiskowych zrealizowanych na potrzeby raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (raport ooś), ale przede wszystkim poznanie wątpliwości i oczekiwań ze strony środowisk rybackich. Obawy w głównej mierze dotyczyły oddziaływania inwestycji na rybołówstwo: wpływu na ryby, możliwości prowadzenia połowów na obszarze MFW BSIII, możliwości przepływania przez farmę oraz rekompensat wypłacanych w przypadku strat.

Odnosząc się do przedstawionych wątpliwości, inwestor zapewnił że:

• na potrzeby raportu ooś przeprowadzone były szczegółowe badania środowiska morskiego, które wykazały, że realizacja projektu MFW BSIII na żadnym z etapów (planowanie, budowa, eksploatacja, likwidacja) nie wywoła znaczących negatywnych oddziaływań na ryby,

• ostateczna decyzja o możliwości przepływania i prowadzenia połowów na obszarze farmy leży po stronie Urzędu Morskiego w Słupsku. Sam inwestor nie będzie zabiegał o wprowadzenie zakazów, widzi również możliwość prowadzenia połowów pod warunkiem stosowania narzędzi, które nie będą ingerować w dno,

• jest otwarty na rozmowy w zakresie kompensacji strat dla rybołówstwa ale dopiero na etapie, w którym możliwe będzie dokładne i realne oszacowanie tych strat w sposób akceptowalny przez wszystkie strony.

Oprócz oddziaływań na rybołówstwo został omówiony wpływ na regionalny przemysł. Z doświadczeń zagranicznych oraz rozmów inwestora z dostawcami wynika, że w zależności od wielkości polskiego rynku morskich farm wiatrowych od 50% do 100% komponentów może być produkowane w fabrykach zlokalizowanych na terenie Polski. Eksploatacja MFW BSIII będzie również wymagała utworzenia bazy dostawczej oraz bazy obsługowo-serwisowej w oparciu o porty polskiego wybrzeża, co będzie stanowiło impuls do rozwoju dla lokalnych ośrodków rybackich i utworzenia nowych miejsc pracy. 

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter