Artykuły

Trójmorze ściśle współpracuje w obszarze infrastruktury i energetyki - mówił w czwartek wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak podczas konferencji polsko-rumuńskiej w Bukareszcie.

Podczas debaty pt. „Inicjatywa Trójmorza jako motor zacieśniania współpracy gospodarczej w regionie", wiceminister podkreślał, że Polska konsekwentnie angażuje się w poprawę dostępności transportowej i spójności komunikacyjnej regionu Trójmorza. Mówił że, takim kluczowym projektem transportowym jest Via Carpatia, której część odcinków w Polsce - drogi ekspresowe S61 oraz S19 - jest już w realizacji.

"Via Carpatia łącząc północ z południem Europy stworzy możliwość otwarcia się na inne kraje i wesprze rozwój gospodarczy" - mówił. Wiceszef resortu przypomniał o staraniach Polski, aby korytarz Via Carpatia na całym przebiegu trasy został włączony do Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

Adam Hamryszczak odnosząc się do aspektów Inicjatywy Trójmorza, mówił także o współpracy regionu w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, a w szczególności w dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego.

"Polska realizuje projekty, stanowiące element korytarza gazowego Północ - Południe, który łączy terminal LNG w Świnoujściu z terminalem Adria LNG w Chorwacji. W przyszłym roku planujemy zakończenie budowy transgranicznego interkonektora gazowego Polska-Słowacja. Na realizację tej inwestycji pozyskaliśmy dofinansowanie w ramach instrumentu CEF (Connecting Europe Facility) w wysokości 107 mln euro" – mówił wiceminister.

Powiedział, że Polska prowadzi działania zmierzające do wynegocjowania zapisów umożliwiających wspieranie inwestycji gazowych i energii elektrycznej pieniędzmi z przyszłej Polityki Spójności. Wiceminister podkreślił także rolę Strategii Karpackiej, idei promowanej przez Polskę. Hamryszczak wyraził przekonanie, że dzięki strategii, makroregion karpacki miałby szansę stać się ważnym obszarem z punktu widzenia rozwoju gospodarczego Trójmorza.

Inicjatywa Trójmorza została powołana w 2015 r. jako platforma współpracy państw położonych między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. Członkami inicjatywy są: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia i Węgry. Jej strategicznym celem jest wzmacnianie spójności Unii Europejskiej poprzez zacieśnienie współpracy gospodarczej w obszarze infrastruktury, energetyki i cyfryzacji państw Europy Środkowej.

Czwartkowa konferencja jest piątą debatą polsko-rumuńską organizowaną przez Instytut Studiów Wschodnich i rumuński think-tank New Strategy Center. Wydarzenia odbywają się cyklicznie od 3 lat naprzemiennie w Bukareszcie i Warszawie. Oprócz Inicjatywy Trójmorza i spraw związanych z zacieśnianiem współpracy gospodarczej tematami dyskusji były również kwestie związane z bezpieczeństwem w regionie, zagrożeniami i możliwościami współpracy w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

autor: Ewa Wesołowska

0 Drogi
Tyle się mówiło o priorytecie uregulowania rzeki Odry, tak by zapewnić jej żeglowność przez cały rok. Temu zadaniu przyświecał ważny cel jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i pyłów. Polska ma najgorsze powietrze w Europie. Rozwój żeglugi śródlądowej w znaczący sposób zmniejszyły ilość tirów na polskich drogach. Co do tego nikt nie ma wątpliwości, a jednak rząd idzie w stronę dróg tranzytowych, czego efektem będzie wzrost trucia Polaków. Via Carpatia uderzy też w polskie porty, ładunki tą drogą do Litwy, Łotwy i Estonii ominą Gdańsk i Gdynię. Będą realizowane w oparciu o porty Adriatyku. To co napiałem , to nic nowego. Wiem, że się powtarzam, ale ta droga nie jest w interesie kraju.
31 marzec 2019 : 08:29 Andy Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Źródło:

Newsletter