Inne

Rada nadzorcza Orlenu powołała z dniem 16 maja Witolda Literackiego na funkcję wiceprezesa ds. korporacyjnych i Ireneusza Sitarskiego na funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży detalicznej - podała spółka we wtorkowym komunikacie.

Orlen poinformował, że wcześniej Literacki złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa spółki oraz pierwszego zastępcy prezesa zarządu Orlenu z upływem dnia 15 maja 2024 roku. Z kolei Ireneusz Sitarski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Spółka przekazała, że na wtorkowym posiedzeniu rada nadzorcza Orlenu zdecydowała o powołaniu do zarządu firmy od 16 maja br. Literackiego na funkcję wiceprezesa ds. korporacyjnych oraz Sitarskiego na funkcję wiceprezesa ds. sprzedaży detalicznej.

Witold Literacki w zarządzie Orlenu zasiada od 6 lutego 2024 r. To absolwent Uniwersytetu Śląskiego, Wydziału Nauk Społecznych, który ukończył w 1994 roku oraz MBA w Lubelskiej Szkole Biznesu przy współpracy z University of Central Lancashire w Wielkiej Brytanii, ukończonego w 2006 roku. Jest ekspertem w dziedzinie finansów i podatków, od wielu lat związany zawodowo z branżą paliwowo-energetyczną. Doświadczenie menadżerskie zdobywał zarówno w firmach zagranicznych, jak i polskich, w tym w PKN Orlen.

Literacki w latach 2022-2023 pełnił funkcję dyrektora finansowego w PERN. Przez 12 lat do 2020 r. był dyrektorem biura podatków w PKN Orlen.

Z kolei Ireneusz Sitarski od 6 lutego 2024 roku był w składzie radzie nadzorczej płockiego koncernu. W okresie od 17 lutego do 10 kwietnia br. został oddelegowany do czasowego wykonywania czynności członka zarządu Orlenu.

Sitarski to magister ekonomii, absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki obecnie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Jest doradcą gospodarczym w zakresie finansów, restrukturyzacji, fuzji i przejęć firm. W swojej praktyce zawodowej realizował projekty doradcze, opracowywał strategie prywatyzacyjne, analizy i wyceny dla przedsiębiorstw z sektora państwowego i prywatnego. Prowadził projekty restrukturyzacji trudnych i zagrożonych kredytów w bankach polskich. Pełnił funkcję prezesa firmy zarządzającej Narodowym Funduszem Inwestycyjnym.

Sitarski w administracji rządowej pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych w latach 1994-1996 i w Ministerstwie Skarbu Państwa w latach 2001-2003. Jak poinformowano, dokonywał przekształceń przedsiębiorstw państwowych w spółki Skarbu Państwa, nadzorował ich działalność oraz prowadził proces sprzedaży akcji inwestorom strategicznym lub finansowym, m.in. z sektora paliwowego, energetycznego, gazowego, bankowego, ubezpieczeniowego i gier losowych.

Orlen dodał, że Ireneusz Sitarski posiada też duże doświadczenie jako członek i przewodniczący rad nadzorczych spółek prawa handlowego m.in. w takich firmach jak Telekomunikacja Polska, Giełda Papierów Wartościowych, Polskie Towarzystwo Ubezpieczeń, Bank Gospodarki Żywnościowej, Dwory, Huta Aluminium Konin, PESA Bydgoszcz.

Sitarski w 2018 roku kandydował w wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, a rok później w wyborach do Parlamentu Europejskiego i Sejmu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Źródło:

Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.0598 4.1418
EUR 4.3318 4.4194
CHF 4.5524 4.6444
GBP 5.142 5.2458

Newsletter