Inne

Odpowiedź prof. Andrzeja Seweryna, dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej na list NSZZ „Solidarność” do Ministra Edukacji i Nauki ws. kształcenia dla przemysłu okrętowego, którego omówienie redakcja Portalu Morskiego opublikowała w dn. 5 kwietnia 2023 r.

"Z dużym zdumieniem i niedowierzaniem przyjęliśmy na Politechnice Gdańskiej, a przede wszystkim na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG, treść listu wystosowanego przez p. Krzysztofa Żmudę, z-cę przewodniczącego Sekcji Krajowej Przemysłu Okrętowego NSZZ „Solidarność”, skierowanego do Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Dokument zawiera tezy nie mające pokrycia w rzeczywistości i pomija – co być może, miejmy nadzieję, wynika z niewiedzy autora – istotne działania, które uczelnia i wydział podjęły, by jak najlepiej wspomóc rozwój sektora okrętowego, a także wyjść naprzeciw zmieniającym się trendom rynkowym i oczekiwaniom studentów.

Nieprawdziwym jest na przykład sformułowanie, cyt.: „Przykładem może być Politechnika Gdańska gdzie po likwidacji wydziału Okrętownictwa zanika kształcenie inżynierów o kierunkach związanych z projektowaniem i budową statków i okrętów”. Jest to ewidentna nieprawda. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG prowadzi bowiem studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku oceanotechnika, który ma tożsamy program studiów i jest kontynuacją tradycji kierunku Budowa okrętów - prowadzonego od początku istnienia uczelni. Nie może być zatem mowy o zaniechaniu kształcenia inżynierów w zakresie projektowania i budowy statków.

Co więcej, od nowego roku akademickiego uruchomione zostaną unowocześnione kierunki w tym zakresie tj. Okręty i konstrukcje morskie - na studiach stacjonarnych, a także Budowa maszyn i okrętów - na studiach niestacjonarnych.

Uproszczeniem, lub zwyczajną nieprawdą jest również twierdzenie dot. „likwidacji Wydziału Okrętownictwa”. Wydział nie został zlikwidowany, tylko połączony z Wydziałem Mechanicznym PG. Zasadność tego działania została już bezwarunkowo potwierdzona w drodze niezależnego, kompleksowego audytu wykonanego z udziałem zewnętrznych ekspertów i pozwoliła na znaczną i nadal postępującą poprawę jakości kształcenia na kierunkach związanych z szeroko pojętą branżą morską.

Wyjaśnienia wymaga również dopisek pod listem opublikowanym na stronie Forum Okrętowego, cyt.: „W ubiegłym roku Politechnika Gdańska nie otworzyła studiów stacjonarnych magisterskich na specjalności okrętowej. Uczelnia tłumaczy, że powodem był brak wystarczającej liczby chętnych”. To prawda tylko w części, ponieważ to studenci decydują o wyborze danej specjalności. W tym przypadku wybrali specjalność Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych, co przecież wpisuje się w budowę farm wiatrowych na Bałtyku – a o co także wyrażono przecież troskę we wspomnianym liście. Obecnie nie wiemy jeszcze jaką specjalność wybiorą studenci drugiego stopnia w tym roku, ale bardzo możliwe, że będzie to Projektowanie statków i urządzeń oceanotechnicznych. Nie możemy jednak narzucić im decyzji.

Naszym celem jest możliwość uruchamiania obydwu specjalności – zależy to jednak od liczby studentów, na co mamy jednak tylko częściowo wpływ. Decyzja o wyborze specjalności okrętowej zależy przy tym w dużym stopniu od sytuacji na rynku - np. wysokości wynagrodzeń i warunków pracy w sektorze stoczniowym.

Warto również nadmienić, że na studiach I stopnia realizowane są wyłącznie specjalności okrętowe. Natomiast na studiach niestacjonarnych II stopnia aktualnie realizowana jest specjalność Projektowanie statków i urządzeń oceanotechnicznych. Oprócz tego wydział prowadzi studia na kierunku Projektowanie i budowa jachtów, który od momentu uruchomienia dwa lata temu cieszy się niezmiennie wysokim zainteresowaniem studentów. Od nowego roku akademickiego przekształcimy też kierunek Oceanotechnika w Okręty i konstrukcje morskie, a ponadto w przygotowaniu mamy studia podyplomowe Budowa okrętów - dla inżynierów innych, "nieokrętowych" specjalności.

Prof. Andrzej Seweryn, dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej"

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9281 4.0075
EUR 4.2235 4.3089
CHF 4.3078 4.3948
GBP 4.9363 5.0361

Newsletter