Inne

W najbliższą sobotę rozpoczynają się pierwsze zajęcia na kierunku Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej prowadzone na Uniwersytecie Morskim w Gdyni pod patronatem PGE. Przed słuchaczami wystąpią członek Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej Sławomir Bałdyga z PRS oraz Łukasz Sikorski dyrektor bałtyckiego oddziału OWC - globalnego konsultanta branży morskiej energetyki wiatrowej.

Zajęcia odbędą się w auli na Wydziale Nawigacyjnym UMG przy ul. Jana Pawła.

Słuchaczy przywitają dziekan Wydziału Nawigacyjnego dr hab. inż. Tomasz Neumann prof. UMG oraz kierownik studiów dr hab. Agnieszka Blokus-Dziula prof. UMG. Swoje wystąpienia zapowiedzieli również JM Rektor UMG prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Adam Weintrit oraz Prezes Zarządu PGE Baltica Dariusz Lociński.

Wykłady wprowadzające wygłoszą:

- Sławomir Bałdyga, członek Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej, Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych PRS S.A.

- Łukasz Sikorski, Dyrektor bałtyckiego oddziału OWC, globalnego konsultanta branży morskiej energetyki wiatrowej

Nowe studia podyplomowe przeznaczone są dla kadry menadżerskiej i technicznej przedsiębiorstw prowadzących działalność w całym przemyśle offshore i jego sektorach składowych. Będą trwały dwa semestry i obejmą łącznie 190 godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz zajęcia praktyczne.

Program:

08:30 Uroczyste rozpoczęcie studiów
- Przywitanie przez Dziekana WN UMG oraz Kierownika studiów
- Wystąpienie JM Rektora UMG
- Wystąpienie Dariusza Locińskiego Prezesa zarządu PGE Baltica
09:00 Wykład plenarny wprowadzający I - Sławomir Bałdyga, Dyrektor Pionu Nadzorów Przemysłowych PRS S.A.
09:30 Wykład plenarny wprowadzający II - Łukasz Sikorski, Dyrektor bałtyckiego oddziału OWC, globalnego konsultanta branży morskiej energetyki wiatrowej
10:00 Informacje organizacyjne - Kierownik studiów podyplomowych
10:15 Przerwa kawowa
11:00 Rozpoczęcie zajęć dla uczestników

rel (Uniwersytet Morski w Gdyni)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.0598 4.1418
EUR 4.3318 4.4194
CHF 4.5524 4.6444
GBP 5.142 5.2458

Newsletter