Inne

Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu prof. Piotra Glińskiego, dr Robert Domżał został ponownie wybrany na członka Rady, będącej organem opiniodawczo- doradczym ministra.

W minionym miesiącu zakończyła pracę poprzednia Rada, urzędująca od 29 marca 2018 roku. Dla dyrektora Domżała bieżąca kadencja jest już drugą z kolei, utrzymana została tym samym obecność NMM w gronie doradców ministra na kolejne trzy lata.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) Rada składa się z 21 członków: 10 wskazanych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w tym 3 reprezentujących muzea martyrologiczne, oraz 11 wybranych na zjeździe muzeów rejestrowanych.

W składzie Rady znalazło się:

11 członków wybranych na zjeździe muzeów rejestrowanych:

dr Wojciech Borkowski – Dyrektor Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie;
Jerzy Brzozowski – Dyrektor Muzeum Okręgowego w Suwałkach;
dr Piotr Cywiński – Dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu;
Anna Fic-Lazor – Dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce;
Jarosław Gałęza – Dyrektor Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu;
dr Arkadiusz Jełowicki – Kierownik Działu Badań Dziedzictwa Kulturowego Wsi i Rolnictwa Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie;
Bogdan Kaczmar –Dyrektor Muzeum Okręgowego w Rzeszowie;
dr Katarzyna Mieczkowska – Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie;
Aldona Modrzewska – Kierownik Działu Zbiorów Muzeum Żydów Polskich – POLIN;
dr Michał Niezabitowski – Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa;
Piotr Rzeszotarski – Kierownik Działu Przyrodniczego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu.

10 członków wskazanych przez Ministra:

dr Robert Domżał – Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku;
prof. dr hab. Wojciech Fałkowski – Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie -Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej;
dr hab. Łukasz Gaweł – Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie;
Paweł Jaskanis – Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie;
dr Karol Nawrocki – Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku;
prof. dr hab. Andrzej Szczerski – Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie;
dr hab. Zbigniew Wawer – Dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie;

w tym 3 reprezentujących muzea martyrologiczne:

Janusz Barszcz – Dyrektor Muzeum Gross-Rossen. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945);
dr Tomasz Kranz – Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie;
Piotr Tarnowski – Dyrektor Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1939-1945).
Rada do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej działa na podstawie art. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902).

rel (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)

0 Ale jaja
Ale jaja.
16 kwiecień 2021 : 09:45 Mat Odpowiedz | Cytuj | Zgłoś
1 1 1 1

Newsletter