Inne

Współpraca małych i średnich firm sektora morskiego to szansa na lepsze jutro, a kiedy dodamy szerszy zasięg terytorialny – daje to ogromne możliwości rozwoju, poszukiwania nowych rozwiązań w biznesie i nawiązania współpracy, o której do niedawna można było tylko pomarzyć.

Jak projekty unijne, a konkretnie te skierowane do krajów regionu Bałtyku Południowego promują małe i średnie firmy, proekologiczne działania i szeroką współpracę transgraniczną, transnarodową i międzyregionalną? Czy mały i średni biznes to wielki i znaczący gracz na rynku międzynarodowym, pokaże projekt IntreMarE South Baltic, realizowany w ramach programu Interreg Południowy Bałtyk współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 .

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA są liderem realizowanego od roku 2017 Projektu INTREMARE South Baltic. To projekt dedykowany małym i średnim firmom działających w sektorze gospodarki morskiej mający na celu nawiązanie i rozwinięcie współpracy, a także promocję zielonej i błękitnej gospodarki w Regionie Morza Południowego Bałtyku. Jego zwieńczeniem będą, organizowane w dniach 20-22.04 br. Targi INTREMARE South Baltic Maritime Economy Exhibition.

Równolegle z Targami INTERMARE odbędą się 16.Targi Balt Military Expo 2021. Zorganizowanie tych dwóch wydarzeń w tym samym terminie, w wspólnej wirtualnej przestrzeni pozwoli na spotkanie całej, szeroko rozumianej branży morskiej.

Targi realizowane w formule ON-LINE wykorzystywać będą funkcje wirtualnych stoisk wystawienniczych, na których możliwości prezentacji i promocji firm są praktycznie nieograniczone i dostosowane do szczególnych potrzeb wystawców. Dają możliwość spotkania w czasie rzeczywistym z partnerami biznesowymi, prezentacji firmy poprzez filmy, nagrane materiały promocyjne, a także transmisje streamingowe prosto ze studia do miejsc przebywania uczestników. Warto wymienić też ekspozycję produktów w formie katalogów do pobrania na stoisku i prezentacje firmy czy spotów promocyjnych dla wszystkich Uczestników ze sceny głównej Targów. Te technologiczne rozwiązania dają zupełnie nowe możliwości biznesowe i znacząco zwiększają zasięg promocji i prezentacji oferty Wystawców w całym rejonie Bałtyku Południowego i nie tylko.

Wśród zgłoszonych firm miedzy innymi są: stocznie, producenci uzbrojenia, sprzętu, wyposażenia statków i okrętów, firmy technologiczne, offshorowe, stocznie jachtowe, firmy produkujące wyposażenie obiektów morskich i platform, a także specjalizujące się w prawie i ubezpieczeniach morskich, agencje brokerskie i takie, które zajmująą się turystyką morską.

Na szczególną uwagę zasługują odbywające się podczas targów konferencje:

- GreenMarE - konferencja morska o wymiarze europejskim, której celem jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, forum do wymiany myśli i doświadczeń w zakresie ekologii i ochrony środowiska przedstawicieli przemysłu okrętowego, w tym stoczni i biur projektowych, producentów napędów, administracji krajowej i europejskiej, instytucji klasyfikacyjnych oraz finansowych. Konferencja GreenMarE powstała z potrzeby dostosowania praktycznych proekologicznych rozwiązań stosowanych w gospodarce morskiej, które pójdą w ślad za konkretnie osadzonymi w czasie regulacjami i dyrektywami Unii Europejskiej oraz wytycznymi International Maritime Organization.

- IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NatCon „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa”. Priorytetową tematyką Konferencji są rozwiązania z obszaru wojskowej techniki morskiej oraz bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu w portach i obiektach infrastruktury krytycznej, zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa, a także ratownictwa morskiego.

- SEATECH - międzynarodowa konferencja, której celem jest wyznaczenie najważniejszych kierunków rozwoju technologicznego sektora morskiego. Podczas wydarzenia prelegenci przedstawią potrzeby i perspektywy rozwojowe w swoich branżach, a występujące startupy najnowsze rozwiązania technologiczne. Konferencja skierowana jest do dużych podmiotów gospodarczych, a także start-upów i innowatorów, dla których ma być platformą do wymiany informacji i kontaktów oraz wzajemnego poznawania potrzeb, możliwości i wyzwań związanych z rozwojem sektora.

Podczas tegorocznego wydarzenia odbędą się trzy bloki tematyczne: specjalizacja portów, przemysł morski na morzu oraz wykorzystanie wodoru.

Wydarzenie organizuje Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości, koordynator I Pomorskiej Inteligentnej Specjalizacji w zakresie logistyki morskiej i offshore.

Warto wspomnieć o stworzonej w ramach projektu InterMarE Bazie Danych – Networking & Data Base, narzędziu wspomagającym projekt, służącym tworzeniu nowych powiązań i skuteczniejszej współpracy między formami MSP. Platforma jest dostępna na stronie Projektu InterMarE i wszystkie podmioty prowadzące działalność w szeroko pojętej branży morskiej zachęcamy do umieszczenia w niej danych firmy. Aktualnie w bazie jest 270 małych i średnich firm działających na rynku morskim w regionie Południowego Bałtyku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter