Inne

Urząd Morski w Słupsku z dniem 1 kwietnia 2020 roku zniknął z mapy administracyjnej polskiego wybrzeża. To efekt decyzji Marka Gróbarczyka, ministra gospodarki morskiej, którą podjął jeszcze pod koniec ubiegłego roku mimo dużego sprzeciwu społecznego i politycznego. Zadania zniesionego urzędu podzielone zostały między Urząd Morski w Gdyni i Urząd Morski w Szczecinie.

Urząd Morski w Słupsku został podzielony w części lądowej dokładnie po granicy województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. Trochę inaczej sprawa wygląda na morzu. Tutaj granica przechodzi w odległości 5,5 mili morskiej na zachód od Ustki (teren Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w Ustce). Odchyleniem od podziału jest jedynie VTS Ławica Słupska, która z Ustki prowadzi kontrolę ruchu statków na pasie rozgraniczenia umiejscowionym około 12 mil morskich na północ od Ustki. Mimo, że strefa znajduje się na obszarze dwóch urzędów będzie w całości zarządzana przez Gdynię.

Na otarcie łez w Słupsku utworzono delegaturę Urzędu Morskiego w Gdyni oraz oddział Urzędu Morskiego w Szczecinie. Dzięki temu część spraw administracyjnych nadal będzie można załatwić w Słupsku bez konieczności podróży do stolic województw.

Od 1 kwietnia porty morskie Kołobrzeg, Darłowo i przystań w Jarosławcu będą już podlegać pod Szczecin. Natomiast porty Ustka, Rowy i Łeba pod Gdynię. Przy okazji zwiększyły się uprawnienia kapitanów portów. Zaktualizowane zostały również statuty urzędów morskich w Szczecinie i Gdyni.

- Wszystkie wierzytelności i zobowiązania zniesionego Urzędu Morskiego w Słupsku przejmuje odpowiednio dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni albo dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie według przepisów określających właściwość́ tych dyrektorów – czytamy w rozporządzeniu dotyczącym zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku - Stronami porozumień́ oraz umów zawartych przez dyrektora zniesionego Urzędu Morskiego w Słupsku stają się̨ odpowiednio dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni albo dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie według przepisów określających właściwość́ tych dyrektorów.

Zniesienie urzędu w Słupsku spowodowało również zmiany w zatrudnieniu pracowników. Pracownicy zniesionego Urzędu Morskiego w Słupsku świadczący pracę na terenie województwa zachodniopomorskiego stają się̨ pracownikami Urzędu Morskiego w Szczecinie a CI świadczący pracę na terenie województwa pomorskiego – stają się̨ pracownikami Urzędu Morskiego w Gdyni.

W Urzędzie Morskim w Słupsku pracowało około 350 pracowników (pracownicy administracyjni w Słupsku oraz pracownicy kapitanatów, bosmanatów, komórek remontowych oraz oddziałów ochrony wybrzeża). Likwidacja urzędu obarczona była wielkim sprzeciwem i akcjami protestacyjnymi zarówno pracowników placówki jak i związkowców. Przeciwko zniesieniu negatywnie wypowiadali się również samorządowcy środkowego wybrzeża oraz politycy. Działania te jednak nie wpłynęły na zdanie ministra, który twierdził, że zmiana jest elementem reorganizacji administracji morskiej w Polsce. Kolejnym etapem tej reorganizacji ma być zniesienie Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz wprowadzenie jej w struktury urzędów morskich. Zmiana ma wejść w życie styczniu 2021 roku.

Tekst i fot.: Hubert Bierndgarski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter