Inne

W środę 11 września 2019 roku, odbyło się Walne Zwyczajne Zgromadzenie Członków Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE. Miejscem zgromadzenia było Centrum Kongresowo-Wystawiennicze AMBEREXPO, a odbywało się ono w trakcie Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO 2019. Tego dnia do Forum Okrętowego przyjęto sześć kolejnych podmiotów.

Obrady rozpoczęły się oddaniem hołdu minutą ciszy zmarłym w tym roku: Eugeniuszowi Skrzymowskiemu, współzałożycielowi i byłemu wiceprezesowi FO oraz Sławomirowi Skrzypińskiemu byłemu długoletniemu dyrektorowi Biura FO.

W trakcie Walnego Zgromadzenia FORUM OKRĘTOWE dokonało wyboru nowych władz stowarzyszenia na nową, czteroletnią kadencję.

Na prezesa Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE wybrano ponownie prezesa zarządu REMONTOWA Holding S.A. Piotra Soykę. W uzasadnieniu zgłoszenia tej kandydatury Inacio Golebski, wiceprezes DNV-GL Polska podkreślił fakt, że Piotr Soyka jest nie tylko liderem wiodącej polskiej i europejskiej grupy stoczniowej, będącej wizytówką polskiego przemysłu okrętowego, ale również jego zaangażowanie w działalność sponsorską i charytatywną różnego rodzaju wydarzeń w środowisku okrętowym, m.in. wystawy w Muzeum Morskim w Gdańsku „Statki - nasza pasja”, remontach rudowęglowca Sołdek, finansowaniu przedsięwzięć Politechniki Gdańskiej, w tym badań i sesji naukowych oraz zjazdów absolwentów.

Podkreślił również, że jakkolwiek studium wykonalności programu sektorowego INNOship zostało sfinansowane przez wszystkich członków FORUM OKRĘTOWEGO, ponad połowę jego kosztów wzięła na siebie grupa REMONTOWA Holding. Beneficjentami tego programu są i dalej mogą być wszystkie spółki działające w przemyśle okrętowym, nie ponosząc wcześniejszych kosztów przygotowania tegoż studium, co jest godne szczególnego podkreślenia.

Na członków Rady i jednocześnie wiceprezesów Związku Pracodawców FORUM OKRĘTOWE wybrano: Inacia Golebskiego z DNV-GL Poland Sp. z o.o., Michała Habinę z Gdańskiej Stoczni REMONTOWA S.A., Piotra Stypę z TOWIMORU S.A. oraz Przemysława Hoffmana z PROMAP Sp. z o.o.

Na członków Rady wybrano: Marcina Ryngwelskiego z REMONTOWA Shipbuilding S.A., Grzegorza Strzelczyka z LOTOS Petrobaltic S.A., Romualda Kindę z NAVIMOR International Sp. z o.o., Wojciecha Pereta ze Stoczni GDAŃSK S.A., Witolda Wawrzonkoskiego ze SZKUNER Sp. z o.o., Krzysztofa Pawlaka ze Stoczni WISŁA Sp. z o.o., Janusza Kozaka z Politechniki Gdańskiej, Marcina Wiśniewskiego z Centrum Techniki Morskiej S.A., Zbigniewa Miodowskiego z ZINKPOWER Szczecin Sp. z o.o. oraz Sławomira Gieronia z DAMEN Marine Components Gdańsk Sp. z o.o.

Na członków Komisji Rewizyjnej wybrano: Daniela Czerwińskiego z firmy CKK, Katarzynę Wojtowicz z mBank S.A., Krzysztofa Wróbla z REMONTOWA Marine Design & Consulting Sp. z o.o., Goetza Linzenmeiera z Aluship Technology Sp. z o.o. oraz Cezarego Dutkę z REMONTOWA Electrical Solutions Sp. z o.o.

W trakcie dyskusji zastanawiano się nad zaktywizowaniem działania FORUM OKRĘTOWEGO. Dyrektor Biura FO Ireneusz Karaśkiewicz omówił przykłady tego jak zorganizowane są podobne stowarzyszenia w innych krajach, w tym SEA Europe, którego FORUM OKRĘTOWE jest członkiem. Przedstawił ponadto propozycje zmian organizacyjnych w FORUM OKRĘTOWYM, nad którymi dyskusja będzie prowadzona  w najbliższym czasie, tak by zacząć wdrażać te zmiany jeszcze w tym roku.

W trakcie obrad omówiono również propozycję zorganizowania dużej europejskiej konferencji naukowej w Gdańsku, poświęconej czekającym nas wyzwaniom związanym z wdrażaniem restrykcji dotyczących ograniczenia szkodliwych emisji przez jednostki pływające. Związek Pracodawców FORUM OKRĘTOWE będzie patronem tej konferencji. Poinformowano, że związała się już grupa inicjatywna, która intensywnie nad tym już pracuje i zaproszono do współpracy wszystkie organizacje zrzeszone w FORUM OKRĘTOWYM.

W trakcie posiedzenia Rady FORUM OKRĘTOWEGO, które odbyło się tuż przed Walnym Zgromadzeniem tej organizacji w jej poczet przyjęto sześciu nowych członków - Akademię Morską w Szczecinie oraz spółki: ConVess, Prąd Service, Stemor, Zatoka-Tech oraz Alphatron Marine Poland.

- Akademia Morska w Szczecinie to fundament edukacyjny szeroko rozumianej branży morskiej na Pomorzu Zachodnim. To nie tylko wysoka jakość, ale również bardzo pomysłowe i energiczne kierownictwo uczelni, które poszerza ofertę edukacyjną dla naszej branży, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku. W przerwie obrad doszło do rozmów przedstawicieli tej uczelni z dużą globalną firmą, która jest również członkiem naszego stowarzyszenia, a która planuje otworzenie dużego, specjalistycznego biura serwisowego w Polsce. Stwarza to zapotrzebowanie na kadrę inżynieryjną z rzadką specjalnością, której kształcenie Akademia Morska w Szczecinie ma w swojej ofercie programowej. Sprawa jest rozwojowa – powiedział Ireneusz Karaśkiewicz.

- Cieszy również akces kolejnych pięciu prywatnych i bardzo dynamicznie działających firm w branży okrętowej. W tej liczbie są trzy spółki działające w Szczecinie, co świadczy o odbudowującej się i rosnącej aktywności naszej branży w tym rejonie – dodał dyrektor Biura FORUM OKRĘTOWEGO.

Na zakończenie obrad uzgodniono, ze Walne Zgromadzenie Członków FORUM OKRĘTOWEGO co do zasady raz w roku będzie odbywało się w rejonie Trójmiasta, a raz w Szczecinie.

0 Roman?
Czy może Romuald?
17 wrzesień 2019 : 10:25 adi | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 3.9281 4.0075
EUR 4.2235 4.3089
CHF 4.3078 4.3948
GBP 4.9363 5.0361

Newsletter