Inne

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło wynik postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek SA z siedzibą w Warszawie.  

Jak informuje ministerstwo za Radą Nadzorczą Funduszu Rozwoju Spółek SA - w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa zarządu spółki Fundusz Rozwoju Spółek SA, wszczętego uchwałą Rady Nadzorczej Nr 11/V/2019 z dnia 27 marca 2019 r., powołała na to stanowisko z dniem 01 maja 2019 r. Pawła Brzezickiego.

Paweł Brzezicki został powołany przez Mateusza Morawieckiego - wówczas wicepremiera i ministra finansów - w porozumieniu z Markiem Gróbarczykiem, ministrem gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej na stanowisko zarządcy komisarycznego Polskiej Żeglugi Morskiej - największego polskiego przedsiębiorstwa żeglugowego.

Wcześniej, w latach 1998-2005, Paweł Brzezicki pełnił funkcję dyrektora naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej (w okresie najtrudniejszym dla tego armatora, kiedy firmie groziła upadłość). W latach 2006-2008 był prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu, a także doradcą premiera ds. Gospodarki Morskiej. Zaangażowany w działalność non-profit, (m.in. założyciel fundacji Pro Publico Mare). Przed powołaniem na stanowisko zarządcy komisarycznego PŻM piastował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Fundusz Rozwoju Spółek ma odgrywać znaczącą rolę w rewitalizacji państwowej części polskiego przemysłu okrętowego i w odnowie floty polskich państwowych armatorów. Fundusz Rozwoju Spółek Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (FRS) powstała 5 sierpnia 2016 roku w wyniku przekształcenia Zakładów Graficznych "Dom Słowa Polskiego" SA w likwidacji.

Spółka, której jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, realizować ma zadania w obszarze restrukturyzacji i wsparcia kapitałowego małych i średnich spółek kontrolowanych przez państwo, oferując finansowanie dopasowane do potrzeb odbiorcy. Dysponuje kapitałem adekwatnym do potrzeb działalności statutowej. Celem spółki jest optymalne i efektywne inwestowanie środków finansowych dla uzyskania maksymalnego zwrotu z inwestycji, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka inwestycyjnego.

Działalność transakcyjną FRS rozpoczął w II kwartale 2017 roku. Spółka koncentruje się na wpieraniu realizacji planów naprawczych i restrukturyzacji, poprawie płynności finansowej, zasileniu kapitału obrotowego, poprawie struktury bilansu, finansowaniu inwestycji o charakterze rozwojowym i modernizacyjnym oraz finansowaniu kontraktów i zamówień.

Podejście Funduszu do finansowania cechuje zrozumienie potrzeb klienta, dobór odpowiedniej formy finansowania, a także sprawny proces decyzyjny. Oferta FRS jest uzupełnieniem dla działalności i usług świadczonych przez Polski Fundusz Rozwoju SA, Agencję Rozwoju Przemysłu SA i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Rolą Funduszu Rozwoju Spółek SA jest wspieranie przedsiębiorstw sektora państwowego w prowadzeniu i rozwijaniu działalności gospodarczej, a także w realizacji procesów restrukturyzacji.

Powołanie w 2016 FRS otworzyło perspektywy na efektywne wykorzystanie pokaźnego majątku spółek przejętych na rzecz prowadzenia działalności gospodarczej zgodnej z potrzebami i interesem Skarbu Państwa. Fundusz realizuje pożyteczny społecznie i ekonomicznie uzasadniony model wsparcia finansowego spółek z grupy kapitałowej Skarbu Państwa. FRS buduje swój ekonomiczny potencjał w myśl zasady "Efektywne zarządzanie warunkiem rozwoju". Podejmuje zadania w obszarze restrukturyzacji i wsparcia kapitałowego, które dotychczas były realizowane przy wykorzystaniu środków z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

rel (MGMiŻŚ/FRS), PBS

+4 Pogonić cwaniaków z gospodarki morskiej
Panie prezesie, bez pogonienia farbowanych lisów z zarządów spółek żeglugowych skarbu państwa, niczego nie dokonacie! W PLO wymyślają głupoty aby wyrwać trochę pieniędzy na kolejne misie na miarę ich ambicji a w rzeczywistości dla błogiej egzystencji kilku cwaniaków! Niech Pan to pogoni jak najszybciej, bo szkoda czasu! Brexit i nowe prawo transportowe UE, daje możliwość przewozu tirów do Anglii i nie tylko statkami! Trzeba jak najszybciej zbudować lub kupić kilka ro-rowców lub promów i budować alternatywny transport omijający pomysłu prezydenta Francji!
17 kwiecień 2019 : 09:24 Roman22 | Zgłoś
+2 Uwwolnić MSR Śwwinoujjście
FRS - "Efektywne Zarządzanie Warunkiem Rozwoju" ! Wreszcie zostanie odłączona Morska Stocznia Remontowa w Świnoujściu od Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia , bo to podstawowy warunek efektywnego zarządzania i wejścia na ścieżkę rozwoju tej najlepszej przed przejęciem przez SSR Gryfia stoczni państwowej w RP. Teraz jest w ruinie i nikt za to nie odpowiada , takie prawo i sprawiedliwość . Spełni się wreszcie zapowiedź z kampanii wyborczej , przedstawiciela rządu , że po wygranych wyborach te dwie stocznie zostaną rozłączone . Wystarczy przykład wziąć z Gdańska - Remontowa Holding i stocznie gdańskie to renoma światowa , a gdzie stocznie zachodniopomorskie ?
17 kwiecień 2019 : 20:18 MSR Świnoujście | Zgłoś

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1
Waluta Kupno Sprzedaż
USD 4.4724 4.5628
EUR 4.633 4.7266
CHF 4.7706 4.867
GBP 5.4757 5.5863

Newsletter