Inne

W dniu 28 lutego dr hab. inż. Ireneusz Czarnowski - prorektor ds. nauki, prof. UMG oraz Alicja Harackiewicz - dyrektor podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Morskim w Gdyni i Centrum Nauki Experyment.

Porozumienie zostało zawarte celem wspierania wzajemnego popularyzowania nauki i wiedzy, wymiany doświadczeń w dydaktyce, jak również organizacji wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych pomiędzy instytucjami. Porozumienie przewiduje realizację celów poprzez:

- organizowanie wspólnych wydarzeń popularyzujących naukę oraz współpracę merytoryczną przy organizacji wydarzeń organizowanych samodzielnie,

- umożliwienie kadrze wymianę doświadczeń w celu rozwoju procesów dydaktycznych w formie wykładów, konsultacji i udziałów w wydarzeniach organizowanych przez instytucje,

- umożliwienie studentom udziału w praktykach i stażach odbywających się na terenie Centrum Nauki Experyment, a także przygotowywania przez nich prac licencjackich i magisterskich w oparciu o wystawę,

- konsultowanie opracowywanych treści edukacyjnych, w tym wspólne przygotowywanie publikacji,

- przygotowywanie wspólnych projektów edukacyjnych i rozwojowych, w tym współpracę przy pozyskiwaniu środków w ramach projektów krajowych, europejskich i innych,

- informowanie o wspólnych działaniach w materiałach informacyjnych i poprzez wszelkie własne kanały informacyjne, w tym na stronach internetowych.

Koordynatorem współpracy ze strony Uniwersytetu jest dr inż. Damian Bisewski z Wydziału Elektrycznego UMG.

rel (Uniwersytet Morski w Gdyni)

1 1 1 1