Inne

Na pokładzie historycznego niszczyciela, okrętu - muzeum ORP Błyskawica, w piątek 21 grudnia, odbyło się uroczyste wodowanie książki pod tytułem "Zwalczanie środków napadu powietrznego przez Marynarkę Wojenną".

Autorami publikacji są: kmdr por. dr inż. Artur Cywiński, kmdr por. dr Mirosław Chmieliński – nauczyciele akademiccy AMW i kmdr rez. Stanisław Koryzma – były Szef Obrony Przeciwlotniczej MW RP. 

Uroczystość wodowania zaszczycili swoją obecnością byli Szefowie OPL MW RP: kmdr rez. Ryszard Ogonowski, kmdr rez. Eugeniusz Cempa, kmdr rez. Zbigniew Matejczyk i kmdr Damian Wilczyński. Ponadto w wodowaniu monografii uczestniczyli: kmdr rez. dr hab. Krzysztof Ligęza, kmdr por. dr inż. Adam Cichocki, kmdr por. dr Bartłomiej Pączek oraz rodzina autorów, przyjaciele, a także zastępca dowódcy ORP Błyskawica kmdr ppor. Marek Mielnik.

- Obchody 100-lecie Polskiej Broni Przeciwlotniczej, które wpisuje się w jubileusz 100-lecia Państwa Polskiego, jak również 100-lecia Marynarki Wojennej RP, to doskonała okazja do zaprezentowania niniejszej monografii. To pierwsze wodowanie książki na pokładzie ORP Błyskawica w roku 100-lecia Marynarki Wojennej – powiedział dowódca ORP Błyskawica kmdr por. Jarosz Walter – a stało się już tradycją, że marynistyczne książki promowane są na tym okręcie.

Podczas uroczystości wodowania, kmdr por. dr inż. Artur Cywiński przedstawił sylwetki autorów monografii, zwracając szczególną uwagę na ich drogę naukową i karierę wojskową. Podkreślił, że to pierwsze wodowanie książki poświęconej problemom systemu obrony przeciwlotniczej Marynarki Wojennej, w skład którego wchodzą zarówno siły okrętowe, jak i brzegowe jednostki przeciwlotnicze. Obrona przeciwlotnicza stanowi jeden z ważniejszych elementów działań Sił Zbrojnych RP. Jest integralną częścią operacji prowadzonych w wymiarze morsko – powietrzno – lądowym, a ponadto wnosi istotny wkład w narodowy i sojuszniczy system Obrony Powietrznej.

Ceremonii symbolicznego aktu „wodowania” dokonała Pani Małgorzata Szubrycht, kierownik Informatorium - Kustosz Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Matka chrzestna monografii wypowiedziała słowa: Płyn w szeroki świat poprzez zatoki, morza, oceany. Przemierzaj lądy znane i nieznane po to, aby chwała Marynarki Wojennej RP dotarła do każdego miejsca na świecie. Niech wszystkie pokolenia poznają twą historię. Dotrzyj do każdego okrętu i każdego domu, aby załogom i mieszkańcom nieobce były dzieje naszej Marynarki Wojennej. Zajrzyj do bibliotek i szkół. Pokaż naszą miłość do historii Marynarki Wojennej RP, którą za nas na papierze utrwalili autorzy książki Panowie: kmdr por. dr Mirosław Chmieliński, kmdr por. dr inż. Artur Cywiński i kmdr rez. Stanisław Koryzma.

Książka „Zwalczanie środków napadu powietrznego przez Marynarkę Wojenną” zawiera bardzo istotne wiadomości i stanowi kompendium wiedzy dotyczącej zagadnień OPL MW. Pozycja będzie szczególnie przydatna studentom, skróci im czas przygotowań do egzaminów. Nie będą bowiem musieli szukać informacji rozproszonych w wielu miejscach. W tej monografii znajdą wszystko czego potrzebują, aby przygotować się do zajęć i ćwiczeń. Monografia, na ponad 200 stronach, zawiera bogaty materiał ilustracyjny i przedstawia charakterystykę zagrożeń ze strony przeciwnika powietrznego dla elementów Marynarki Wojennej. Traktuje także o potrzebie określenia nowego podejścia do systemu obrony przeciwlotniczej Marynarki Wojennej zintegrowanej z pozostałymi systemami obrony przeciwlotniczej rodzajów sił zbrojnych oraz NATO.

rel (3. Flotylla Okrętów)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Zaloguj się

1 1 1 1

Newsletter