Inne

Senat jednogłośnie i bez poprawek zaakceptował w piątek nowelizację ustawy o dozorze technicznym.  

Ustawa, której projekt przedłożył rząd, ma m.in. na celu zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

Zmiany zawarte w ustawie, jak wynika z uzasadnienia, mają na celu doprecyzowanie przepisów oraz usprawnienie wybranych obszarów systemu dozoru technicznego przy jednoczesnym zmniejszeniu barier administracyjnych dla przedsiębiorców.

1 1 1 1

Źródło:

Newsletter